Bedre arbejdsmiljø for unge i detailbranchen (BAUD)

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2015 til 30. september 2018
BAUD projektet skaber ny viden om unges arbejdsmiljø og hvordan det kan forbedres med strukturelle tiltag, hvorved det på sigt potentielt kan forebygge arbejdsulykker og tidlig nedslidning i denne højrisikogruppe.
Forskningsprojektet har til formål at skabe strukturelle tiltag bland virksomheder i detailhandlen for at bedre kundskab, interesse for, og adfærd i henhold til arbejdsmiljø blandt 15-17 årige, der arbejder i fritidsjobs, og derigennem bidrage til at forebygge arbejdsulykker og tidlig nedslidning på den længere bane.

Projektet vil genere ny viden om, hvordan denne målgruppe vurderer arbejdsmiljøet og arbejdspladsens risici, og hvordan virksomheder kan få en dannende funktion ift. arbejdsmiljø, i de unges arbejdsliv.

Målgruppen af 15-17 årige er kun indgået i arbejdsmiljøundersøgelser i begrænset omfang, men står for en stor del af de ulykker og belastninger som arbejdet indebærer. Det drejer sig om slid fra tunge løft, ensidig gentagende arbejde, snitskader fra brug af knive og traumer fra røverier og trusler.

På den baggrund afprøves og evalueres virkemidlet ' de unges arbejdsmiljøgrupper' (DUA) som retter sig mod den enkelte unge og arbejdspladsen samtidigt, idet de unge løst tilknyttede medarbejdere inddrages i arbejdsmiljøsystemet, på projektbasis. Projektet bidrager således til en øget viden om- og erfaringer med- hvordan de unge som har fritidsarbejde oplever arbejdsmiljøet og kan udvikle en forebyggende adfærd.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Kristina Karstad Meyland

Forsker

3916 5367

kka@nfa.dk

Se Kristina Karstad Meyland's profil

Resultater