Psykisk helbred og velbefindende i omsorgsarbejde (PIO)

Afsluttet - Projektperiode 01. maj 2011 til 31. december 2016
Studiets hovedformål var at forstå mekanismerne imellem arbejdsmiljø og psykisk helbred blandt omsorgsarbejdere i ældreplejen.
Hvilke mekanismer påvirker sammenhængen mellem arbejdsmiljø og psykisk helbred blandt omsorgsarbejdere i ældreplejen? Det ville dette ph.d.-projekt gerne finde svar. 

Et konkret resultat af projektet PIO er "Et godt arbejdsliv i ældreplejen", som omfatter guide og korte videofilm på NFA's hjemmeside (under Værktøjer), der kan bruges til analyse og løbende diskussion af arbejdsmiljøet i ældreplejen .

Formål
Projektets hovedformål er at undersøge de mekanismer, der påvirker sammenhængen mellem arbejdsmiljø og psykisk helbred blandt omsorgsarbejdere i ældreplejen.


Baggrund

Forskere bag en række danske og internationale studier har inden for de senere år undersøgt sammenhænge mellem jobgrupper, psykosocialt arbejdsmiljø og psykiske helbredsproblemer. 

Disse studier har vist, at både mandlige og kvindelige medarbejdere inden for omsorgsområdet er i særlig risiko for depression, angst- og stressrelaterende lidelser vurderet ud fra tilgængelige data om omfanget af hospitalsbehandlinger, brugen af antidepressiv medicin og selvrapporterede depressive symptomer. I hvilket omfang det skyldes problematiske arbejdsmiljøfaktorer indenfor omsorgsområdet eller andre forklaringer som for eksempel, at mennesker, der i forvejen har et dårligt psykisk helbred måske med større sandsynlighed vælger disse fag frem for andre, er dog uklart. 

Tidligere studier peger på, at mulige forklaringer kan findes i påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet: Høje følelsesmæssige og/eller kvantitative krav, stort arbejdspres, udsættelse for traumatiske hændelser, trusler og/eller vold, manglende social støtte fra kollegaer, rollekonflikter og rolleuklarhed, underudnyttelse af færdigheder, mangelfuld ledelse og manglende indflydelse i arbej-det.Beskrivelse af projektetFor at undersøge de mekanismer, der påvirker sammenhængen mellem arbejdsmiljø og psykisk helbred blandt omsorgsarbejdere i ældreplejen, anvender vi flere metoder. 

Studiet bestod af: 

Et multilevel studie, som undersøger om psykosociale arbejdsmiljøforhold, aggregeret på arbejdspladsniveau, er relateret til forekomst af psykiske helbredsproblemer på individniveau. Psykiske helbredsproblemer måles med en standardiseret og valideret psykiatrisk rating skala og med registerdata om forbrug af psykofarmaka og hospitalsbehandling for psykiske lidelser. 

Et standardiseret observationsstudie af plejehjemsansatte. Observationsstudiet vil undersøge om eksternt vurderet arbejdsmiljø er relateret til psykisk velbefindende målt ved selvrapport. 

Et kvalitativt studie, som igennem fokusgruppeinterviews på nogle af de deltagende plejehjem vil bidrage til en dybere forståelse af mekanismerne mellem arbejdsmiljø og psykisk helbred. 

Financiering
Projektet finansieres af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Reiner Rugulies

Professor

3916 5218

rer@nfa.dk

Se Reiner Rugulies's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00