Vidensmobilisering af sundhedsmiljø

Igangværende - Projektperiode 01. januar 2022 til 31. december 2022
Projektets formål er at bidrage til at viden om sundhedsmiljø mobilseres ud til danske arbejdspladser. Visionen er at skabe effektive og varige ændringer af medarbejdernes sundhedsadfærd og sundhed gennem arbejdets organisering.
Flere jobbgrupper, herunder social- og sundhedsassistenter og –hjælpere (SOSU’er) opplever forhøjet forekomst af livsstilssygdomme, smerter i muskler og led, sygefravær og førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Forskning viser, at dette kan hænge sammen med de fysiske og mentale krav i arbejdet, og hvordan arbejdet er organiseret. Sundhedsmiljø er en ny tilgang til arbejdsmiljø, som handler om at tilrettelægge og organisere arbejdet og arbejdsopgaverne, så det fremmer medarbejdernes sundhed.

Der er dog endnu ikke kortlagt og præciseret, hvordan et sundhedsfremmende arbejde ser ud, og hvordan arbejdspladserne kan arbejde med at organisere det. Dette projekt har derfor til formål at udvikle en forståelsesramme, i tett samarbejde mellem forskning og praksis. Et allerede etableret netværk af arbejdspladser vil indgå som en ressource i udviklingsprocessen. Samtidig bidrager netværket til, at vi kommer længere ud med vores viden om forståelsesrammen for ’organisering af sundt arbejde’, inspirerer til forandring, udveksler ideer samt skaber diskussion om konkrete tiltag for ’sundt arbejde’ på de danske arbejdspladser.

Læs mere om sundhedsmiljø på www.sundhedsmiljø.dk

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Tonje Pedersen Ludvigsen

Videnskabelig assistent

3916 5230

xtpl@nfa.dk

Se Tonje Pedersen Ludvigsen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00