Deltagerinvolverende intervention for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet

Afsluttet - Projektperiode 01. august 2015 til 31. august 2018
Projektet udvikler, implementerer og evaluerer en deltagerinvolverende intervention (afdelingsledere, medarbejdere, arbejdsmiljøkonsulenter) for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet, og undersøger hvordan andre hospitaler kan drage nytte af metoden.
Danske hospitaler har gennem de seneste årtier gjort meget for at reducere de fysiske belastninger i arbejdet med patienthåndtering gennem indførelse af hjælpemidler. Trods det viser en nylig spørgeskemaundersøgelse foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at 2/3 af hospitalsansatte der har daglige patienthåndteringer kun sjældent anvender hjælpemidler under patientforflytninger. Som pilot-projekt til nærværende ansøgning har vi derfor i juni 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse på 3 hospitaler der indikerer at faktorerne 1) tid, 2) plads, 3) viden, 4) tilgængelighed og 5) forglemmelse, er væsentlige selvvurderede årsager til ikke at anvende hjælpemidler under patientforflytning.

Med udgangspunkt i ovenstående er formålet med dette projekt at udvikle, implementere og evaluere en deltagerinvolverende intervention (afdelingsledere, medarbejdere, arbejdsmiljøkonsulenter) for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet, samt at undersøge om andre hospitaler kan drage nytte af metoden (ekstern validitet).

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden med en bevilling til Professor Lars L. Andersen

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Markus Due Jakobsen

Seniorforsker

3916 5328

mdj@nfa.dk

Se Markus Due Jakobsen's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Lars Louis Andersen

Professor

3916 5319

lla@nfa.dk

Se Lars Louis Andersen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00