Doc-X generation - en national fødselskohorte

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2019 til 31. december 2021
Den Nationale arbejdsmedicinske fødselskohorte, DOC*X, gør det muligt at undersøge arbejdsmiljøets potentielle skadelige virkning under graviditeten.
Formål
Projektets overordnede formål er at etablere et nationalt register, der kobler kvinders arbejde under graviditeten med data om fødsel og barnets helbred – den Nationale arbejdsmedicinske fødselskohorte, DOC*X–GENERATION.

Kohorten vil indgå i Den Danske Arbejdsmiljøkohorte (DOC*X), der omfatter den samlede danske arbejdsstyrke siden 1970 med omfattende information om eksponeringer i arbejdsmiljøet.

Baggrund
Baggrunden for projektet er, at næsten 80 procent af alle danske kvinder i den reproduktionsdygtige alder har et arbejde, og langt de fleste bliver gravide på et eller andet tidspunkt. Barselsloven og Arbejdstilsynets vejledninger søger at beskytte gravide medarbejdere og deres fostre via overordnede administrative tiltag. Men - der er forsat utilstrækkelig viden om mange områder og påvirkninger. Det gør det vanskeligt at rådgive beslutningstagere, arbejdsgivere og ikke mindst den gravide medarbejdere.

Med etableringen af DOC*X-G vil man kunne undersøge arbejdsmiljøets potentielle skadelige virkning under graviditeten. DOC*X-G bliver verdens største fødselskohorte med over 1,2 mio. børn og med information om en bred vifte af specifikke påvirkninger i arbejdsmiljøet. Kohortens størrelse vil muliggøre studier af mindre hyppige eksponeringer i arbejdsmiljøet og sygdomme hos gravide og deres børn.

Mål
Målet er at etablere kohorten samt benytte den i 3 casestudier:
Casestudie 1: Undersøge sammenhæng mellem psykosociale arbejdsmiljøbelastninger og negative graviditetsudfald
Casestudie 2: Undersøge sammenhæng mellem fysiske arbejdsmiljøbelastninger og negative graviditetsudfald
Casestudie 3: Kortlægge fravær under graviditet blandt arbejdstagere i Danmark.

Støtte økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Samarbejde
Projektet gennemføres i samarbejde mellem forskere fra Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Karin Sørig Hougaard

Seniorforsker

3916 5217

ksh@nfa.dk

Se Karin Sørig Hougaard's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

Seniorforsker

3916 5294

ihm@nfa.dk

Se Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00