Arbejdsfastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer - Job og Sind projektet

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2015 til 30. juni 2019
Nærværende projekt handler om fastholdelse af arbejdstagere med psykiske helbredsproblemer på arbejdsmarkedet.
Formål
Projektet vil baseret på udenlandske standarder, forskningsbaseret viden i øvrigt og danske praktiske erfaringer udvikle danske anbefalinger og redskaber til indsatser for at forebygge og håndtere udfordringerne med psykiske helbredsproblemer på arbejdspladserne.

Baggrund
Psykiske helbredsproblemer blandt erhvervsaktive giver sig bl.a. udslag i nedsat arbejdsevne og produktivitetstab samt hyppige sygemeldinger og øget risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet. Dertil kommer, at psykiske sygdomme ofte er forbundet med stigma, hvilket også gør det sværere at deltage i et arbejdsliv på lige vilkår med andre.

Nærværende projekt omfatter derfor arbejdsfastholdelse af arbejdstagere med psykiske helbredsproblemer. Arbejdspladsen er vigtig, da det er på den enkelte arbejdsplads, at man kan tilpasse kravene i arbejdet i forhold til den enkeltes kapacitet, og sørge for at en medarbejder vender succesfuldt tilbage til arbejde efter en sygemelding. For at udnytte potentialet på arbejdspladserne kræves imidlertid viden og brugbare redskaber.

Projektet vil derfor – gennem inddragelse af en bred kreds af eksperter og interessenter – udvikle danske anbefalinger og redskaber på baggrund af udenlandske standarder, forskningsbaseret viden og danske erfaringer.

Mål
Det er projektets mål, for det første, at på basis af internationale anbefalinger, forskningsbaseret viden og danske erfaringer på området at udvikle et sæt danske anbefalinger og redskaber til forebyggelse og håndtering af udfordringerne med psykiske helbredsproblemer på arbejdspladsen. For det andet, at gennemføre en bred formidlingsindsats for at overdrage de udviklede anbefalinger og redskaber til danske arbejdspladser.

Støttet økonomisk Af
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Samarbejdspartnere
Der er to følgegrupper tilknyttet projektet med repræsentanter fra blandt andet arbejdsmarkedets parter, de arbejdsmiljøprofessionelle, virksomheder med erfaringer med at have ansatte med psykiske helbredsproblemer, sundhedsvæsnet, behandlere og interesseforeninger for mennesker med psykiske helbredsproblemer.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jesper Kristiansen

Seniorforsker

3916 5259

jkr@nfa.dk

Se Jesper Kristiansen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00