Implementation of Risk Governance: meeting the needs of nanotechnology

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2019 til 28. februar 2023
Gov4Nano projektet vil etablere et bredt accepteret selvetableret råd og værktøjer til moderne risikoledelse og sikker innovation indenfor nanoteknologi. For at understøtte virksomheders risikoledelse vil den web-baserede Nano-Risk Governance Portal etableret i caLIBRAte blive videreudviklet med mere viden, data, vejledninger og metoder, og state-of-the-art gennemprøvede værktøjer til at understøtte virksomheders risikoledelse af nanoteknologisk innovation bredt.
Endelig leverer projektet strategisk videnskabelige resultater til udviklingen af en række vigtige OECD test guidelines og guidance dockumenter, som understøtter ny regulering af nanomaterialer i REACH.
Gov4Nano projektet vil etablere et bredt accepteret selvetableret råd og værktøjer til moderne risikoledelse og sikker innovation indenfor nanoteknologi. Der vil blive lagt stor vægt på etablering af platforme som kan fremme dialog med og mellem hovedinteressenterne (forskning, virksomheder, samfundet, regulatorer, forsikring branchen mv.) indenfor alle de vigtigste nanoteknologiske discipliner (f.eks. kemi, biocider, mad og foder, farmakologiske og medicinske redskaber, og materialeteknologi). For at understøtte virksomheders risikoledelse vil den web-baserede Nano-Risk Governance Portal etableret i caLIBRAte blive videreudviklet med mere viden, data, vejledninger og metoder, og state-of-the-art gennemprøvede værktøjer til at understøtte virksomheders risikoledelse af nanoteknologisk innovation bredt.
Endelig har projektet indlejret en stor aktivitet, som leverer videnskabelige resultater til udviklingen af en række vigtige OECD test guidelines og guidance dockumenter, som understøtter ny regulering af nanomaterialer i REACH.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Keld Alstrup Jensen

Professor MSO

3916 5377

kaj@nfa.dk

Se Keld Alstrup Jensen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00