Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2010 til 31. december 2010
Formålet med forprojektet var at skabe overblik over den eksisterende viden og praksis i forhold til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft i Norden samt arbejdsmigranters arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kortlægningen skal danne grundlag for problemformuleringen af et globaliseringsprojekt om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft finansieret af Nordisk Ministerråd.


Indsamling af viden fra de nordiske lande

En national tovholder i hvert af de nordiske lande sikrer, at kortlægningen bliver gennemført og sammenfattet i en statusrapport, kaldet landerapport. Kortlægningen skal blandt andet afdække, i hvilket omfang der findes viden om fx

- Indvandringsregime, politik og rettigheder

- Tiltag for rekruttering og fastholdelse

 - Generelt overblik over situationen på arbejdsmarkedet med statistiske oplysninger om arbejdsindvandrere (arbejdsmigranter)

- Arbejdsmarkedsintegrering implementering og forvaltning af love og regulativer på arbejdsmarkedet

- Push og pull faktorer

- Indvandreres viden om arbejdslivets regler


Landerapporterne fra forprojektet

- Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge. Af Øyvind Berge, Anne Britt Djuve & Kristian Rose Tronstad, Forskningsstiftelsen Fafo 2010.

- Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Island. Af Eva Björnsdóttir, Reykjavik universitet 2010.

- Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark. Af Kirsten Hviid, Flemming Wridt Jensen, Kasper Olesen & Mari-Ann Flyvholm, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2010.

- Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige. Af Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö, Stockholms universitet 2010.

- Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Finland. Af Olli Sorainen, det finske Arbets- och näringsministeriet 2010.


Resultaterne fra landerapporterne er sammenfattet i rapporten 'Udenlandsk arbejdskraft i Norden - Sammenfatning af landerapporter fra forprojektet til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt', som er udgivet af Nordisk Ministerråd.

Se omtale af kortlægningen på Nordisk Ministerråds hjemmeside.


Samarbede

Følgende personer har udarbejdet landerapporterne:

Danmark: Kirsten Hviid, Flemming Wridt Jensen, Kasper Olesen & Mari-Ann Flyvholm, alle fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Finland: Olli Sorainen fra Arbets- och näringsministeriet

Island: Eva Björnsdóttir fra Reykjavik UniversitetNorge: Øyvind Berge, Anne Britt Djuve & Kristian Rose Tronstad, alle fra Forskningsstiftelsen Fafo

Sverige: Pernilla Andersson Joona & Eskil Wadensjö begge fra Stockholms universitet

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Mari-Ann Flyvholm

Seniorforsker

3916 5280

maf@nfa.dk

Se Mari-Ann Flyvholm's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00