Har ældre et større behov for restitution og hvile efter manuelt arbejde end yngre?

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2018 til 31. december 2020
Har ældre medarbejdere med manuelt arbejde behov for mere hvile og restitution end deres yngre kollegaer? Og bliver det tilgodeset på arbejdspladsen? Det skal dette projekt undersøge.
Formål
I dette projekt undersøges behovet for hvile og recovery blandt medarbejdere fra 15 virksomheder inden for rengøring, industri og transport. Det vil særskilt blive undersøgt, om de fysiske arbejdskrav tilrettelægges efter alder til medarbejderne, og om ældre medarbejdere har et større behov for recovery og hvile efter arbejdet.

Baggrund
Arbejdsstyrken i Danmark bliver ældre, og derfor er der behov for, at flere bliver på arbejdsmarkedet i længere tid. Selvom det er muligt for mange, er det en særdeles stor udfordring for erhvervsaktive med manuelt arbejde, da den fysiske kapacitet falder med alderen. Det kan betyde, at ældre medarbejdere med manuelt arbejde har et større behov for restitution og hvile end yngre for at overkomme arbejdsrelateret træthed. Hvis behovet for restitution og hvile over længere tid ikke bliver imødekommet, øges risikoen for, at den fysiske kapacitet forringes yderligere, og helbred og arbejdsmarkedstilknytning kommer i risiko.

Vores viden om behov for restitution og hvile stammer primært fra idrætsverdenen. Men de fysiske aktiviteter og muligheder for hvile er af en helt anden karakter på arbejdet. Alligevel er vores viden om behov for restitution og hvile fra forskellige fysiske arbejdskrav blandt yngre og ældre medarbejdere meget begrænset. Det skyldes, at langt de fleste studier på området er baseret på upræcis selvrapporteret information om behov for restitution, hvile og fysiske arbejdskrav.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Andreas Holtermann

Forskningschef

3916 5352

aho@nfa.dk

Se Andreas Holtermann's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Matthew Leigh Stevens

PostDoc

3916 5346

mws@nfa.dk

Se Matthew Leigh Stevens's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00