Natarbejde, kost og diabetes

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2018 til 31. juli 2020
I projektet undersøger forskerne hvordan natarbejde påvirker blodsukker.
Hvis du ønsker at deltage, kan du læse mere nederst i projektbeskrivelsen.

Formål
Projektets formål er at undersøge, hvordan natarbejde påvirker risikoen for udvikling af diabetes gennem akutte effekter på glukoseniveauet, og betydningen af den type mad, der spises om natten.

Baggrund
Et nyt dansk studie har vist, at sygeplejersker, der arbejder om natten, har en forøget risiko for at udvikle diabetes. Længere perioder med forhøjet glukose (sukkerindhold) i blodet øger risikoen for udvikling af type 2 diabetes. Vi ved ikke, hvor store disse udsving er hos personer, der arbejder om natten, og om udsvingene påvirkes af, hvad personerne spiser, når de arbejder om natten.
Med en øget risiko for diabetes og usikkerhed omkring den egentlig årsag, kan dette projekt bidrage med ny viden. En mulig hypotese om, hvorvidt natarbejde kan være medvirkende årsag til diabetes er, hvis der sker en uhensigtsmæssig stigning i glukoseindholdet i blodet, når man spiser om natten, som følge af ændrede døgnrytmer i reguleringen af glukosen.
Projektet vil derfor fokusere på natarbejdets betydning for glukoseniveauet i blodet og herunder betydningen af, hvad man spiser i løbet af en nattevagt.


Mål
Projekts mål er at skabe ny viden om de mulige mekanismer mellem natarbejde og risikoen for udvikling af diabetes. På det nationale plan kan resultaterne og den viden projektet skaber bruges til en eventuel revision af de anbefalinger om natarbejde og kost i forbindelse med natarbejde, som allerede findes.
Forskning i natarbejde og diabetes sætter fokus på et område, hvor der ligger et stort forebyggelsespotentiale, da både natarbejde og diabetes hyppigt forekommer i Danmark.

Støttet økonomisk af
Projektet er støttet af SOSU-satspuljen.

Der gives ikke honorar for deltagelse i forskningsprojektet, men deltagerene får 300 kr. til at købe ind til de måltider, som skal indtages under forsøget.

Hvis du ønsker at deltage i projektet , skal du sende en mail til enten Marie Aarrebo Jensen på maa@arbejdsmiloforskning.dk eller Anne Helene Garde på ahg@arbejdsmiljoforskning.dk

Samarbejdspartnere
- Professor Åse Marie Hansen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet..
- Professor Vivi Schlünssen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet.

Her kan du læse mere om hvad det indebærer at være med i projektet:

Undersøgelsens program

Vi beder dig om at måle dit blodsukker om morgenen (fastende), inden et testmåltid samt 15 minutter, 30 minutter, 1 time og 2 timer efter endt måltid på i alt 4 dage. Derudover må der ikke spises eller drikkes, udover vand, 2 timer inden testmåltidet og 2 timer efter testmåltidet, hvor der skal måles blodsukker. Blodsukker måles med et blodsukkerapparat i stil med det, som diabetespatienter anvender via et lille prik i fingeren. Vi beder dig måle dit blodsukker på 2 nattevagter og 2 dagvagter (eller fridage).
På de to nattevagter og de to dagvagter (eller fridage) beder vi dig spise to forskellige typer mad. Det ene måltid skal være et let måltid som fx salat eller suppe og det andet skal være et federe måltid fx burger eller pomfritter. Du sammensætter selv måltiderne efter vores anvisning. Du får 300 kr. i alt til at købe mad for til forsøget, 75 kr. per måltid.
På de dage hvor du måler dit blodsukker skal du føre en kostdagbog over hvad du spiser.

Inden du starter med den første måling beder vi dig udfylde et kort baggrundspørgeskema.
På dagen før og på dagen for din blodsukkermåling beder vi dig om
•at udfylde en søvnlogbog, når du vågner.
•at bære Actiwatch: Et lille apparat på størrelse med et armbåndsur. Apparatet måler bevægelse, som bruges til at vurdere om man sover eller er vågen.

Resultater og svar på undersøgelser
Du kan efter endt undersøgelse få udleveret blodsukkermålingerne, hvis du ønsker det.
Du vil ikke modtage honorar for at deltage i undersøgelsen, men være med at skabe ny og nyttig viden om natarbejde og diabetes. Alt sammen viden, som kan bidrage til et sundt og langt arbejdsliv, til gavn for både den enkelte og samfundet.

Ubehag og risici
Ingen af de planlagte undersøgelser forventes at medføre nogen helbredsrisiko for dig. Du kan opleve kortvarigt ubehag i forbindelse med måling af blodsukker. Der er også en meget lille risiko for infektion i forbindelse med prøvetagning, da der prikkes hul på huden.

Biologiske prøver
Blodet analyseres med det samme og opbevares ikke yderligere.

Fortrolige oplysninger
Det er frivilligt at deltage i projektet og du kan til enhver tid vælge at træde ud af projektet. Resultaterne for medarbejdere og de medvirkende arbejdspladser er fortrolige og vil ikke blive offentliggjort, så man kan genkende personer eller arbejdspladser. Dine personlige oplysninger vil naturligvis heller ikke være tilgængelige for andre en projektets forskere.

Deltagelse
Videnskabsetisk komite har godkendt projektet og det er meldt til Datatilsynet. Forsøgsansvarlig for projektet er forsker Marie Aarrebo Jensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Projektet forventes kun afbrudt, hvis det mod forventning ikke er muligt at rekruttere tilstrækkeligt med forsøgspersoner. Når du er startet på forsøget vil du ikke blive taget ud, med mindre du selv ønsker det.
Hvis du ønsker at deltage skal du underskrive samtykkeerklæringen. Samtykket omfatter adgang til videregivelse og behandling af nødvendige oplysninger om dine helbredsforhold, private forhold og andre fortrolige oplysninger som led i relevante myndigheders lovpligtige kontrol med forsøget.

Vi håber at du har lyst til at deltage. Hvis du har brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Marie Aarrebo Jensen

Akademisk medarbejder

3916 5334

maa@nfa.dk

Se Marie Aarrebo Jensen's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Helene Garde

Professor MSO

3916 5258

ahg@nfa.dk

Se Anne Helene Garde's profil

Resultater


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00