SmartNanoTox

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2016 til 30. juni 2020
Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge sammenhængen mellem nanomaterialers skadelige biologiske effekter og deres fysiske karakteristika. En sådan sammenhæng vil gøre det muligt at gruppere nanomaterialer i forhold til deres karakteristika og dermed skadelige effekter. Derudover er formålet at udvikle en computermodel, som billigt og hurtigt kan risikovurdere et givet nanomateriale på baggrund af materialets fysiske karakteristika.
Baggrund

I dag er det meget svært at vurdere, om det er farlig at blive udsat for et specifikt nanomateriale. Det kan kun afgøres ved hjælp af omfattende og dyre målemetoder og analyser. I dette projekt vil vi derfor undersøge, om der er en klar sammenhæng mellem et nanomateriales fysiske karakteristika og dets skadelige biologiske effekt. Hvis der er, vil vi udvikle en model til hurtigt og billigt at risikovurdere et nanomateriale ud fra dets fysiske karakteristika.
Konkret vil vi identificere de forskellige biologiske processer, som en række nanomaterialer igangsætter, når de komme ned i lungerne. Det vil vi gøre ved hjælp af en kombination af velkendte analysemetoder baseret på in silico modeller (computermodellering), in vitro analyser og dyreforsøg.
På den måde vil vi identificere afgørende hændelser i de forskellige biologiske processer, som nanomaterialerne hver især udløser, og som i sidste ende fører til sygdom - de såkaldte ’adverse outcome pathways’.

Projektets output
•en definition af, hvordan nanomaterialer kan være skadelige at indånde
•computermodeller, hvor adverse outcome pathways (afgørende hændelser i de biologiske processer) er indarbejdet
•tests af enkelte eller en række af de afgørende hændelser i in vitro-metoder
•in vivo validering af de forskellige biologiske processer
•gruppering af nanomaterialerne baseret på en sammenstilling af resultaterne fra biologiske tests med nanomaterialernes veldefinerede karakteristika.

På den måde forventer vi at kunne påvise en direkte sammenhæng mellem toksikologisk relevante virkningsmekanismer og specifikke karakteristika hos nanomaterialer.
Endelig vil vi udvikle og validere en computermodel, som kan risikovurdere et givet nanomateriale ud fra oplysninger om materialets fysiske karakteristika.

Mål
Hvis målet med SmartNanoTox lykkes, vil projektet have udviklet en billig og nem metode til at risikovurdere nanomaterialer ud fra deres fysiske karakteristika uden at udføre dyre laboratorieforsøg.

Støttet økonomisk af
EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program, grant agreement 686098

Projektleder
Dr Vladimir Lobaskin, University College Dublin, Ireland

Samarbejdspartnere
11 forskningsinstitutioner og organisationer fra 8 EU-lande, samt associerede partnere fra Canada og et EU land mere. Herunder Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jorid Birkelund Sørli

Seniorforsker

3916 5314

jbs@nfa.dk

Se Jorid Birkelund Sørli's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00