Virksomhedstilpasset intervention med intelligent motion mod smerter i nakke-skulderregionen

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2008 til 31. december 2010
I nærværende projekt introducerer vi et nyt motionskoncept - 'Intelligent Motion' - , der kompenserer for fysiske belastninger i arbejdet. Ved Intelligent Motion forstår vi motion, der tilpasses den enkelte arbejdstagers ressourcer.
Formål med projektet
Formålet med dette projekt er at skabe øget viden om, hvordan motion tilpasset den enkelte medarbejders ressourcer og arbejdsbelastning kan implementeres og gennemføres i praksis, så der opnås en optimal effekt mht. prævention eller reduktion af nakke-skuldersmerter ved computerarbejde samt ved industrielt ensidigt gentaget arbejde (EGA). Vi kalder det for 'Intelligent Motion'.

Baggrund
På trods af en betydelig arbejdsmiljøindsats mod nakke- og skuldersmerter ved EGA og computerarbejde, forekommer dette besvær forsat hyppigt i erhverv med denne form for arbejde. Fleksible tilpasninger af arbejdspladsen synes derfor ikke alene at kunne løse problemet tilstrækkeligt. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har netop afsluttet to undersøgelser - SPA og RAMIN - der samlet peger på, at specifik vægttræning af nakke-skuldermuskler i betydeligt omfang kan bidrage til såvel at forebygge som at rehabilitere nakke-skulderbesvær ved omfattende computerarbejde.

Mål
Smerter i bevægeapparatet er en væsentlig årsag til sygefravær og arbejdsophør, og samfundet anvender store ressourcer på behandling og rehabilitering af smertepatienter. Målet med projektet er at skabe grundlaget for på længere sigt at udvikle egentlige praktiske redskaber, der sætter virksomheder i stand til selv at indføre 'Intelligent Motion'.

Delprojekt 1: Spørgeskemabaseret effektvurdering af interventioner
Delprojekt 2 og 3: Virksomhedstilpasset participatorisk intervention med 'Intelligent Motion'

Støtte økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektleder
Professor Gisela Sjøgaard, Syddansk Universitet

Kontaktperson på NFA
Professor Lars L. Andersen

Samarbejdspartnere
Lektor Mogens Theisen, Københavns Universitet (KU), Institut for Idræt, Nørre Alle 51, 2200 København
Lektor Kirsten Kaya Roessler, Syddansk Universitet (SDU), Institut for Idræt og Biomekanik, Campusvej 55, 5230 Odense M

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Lars Louis Andersen

Professor MSO

3916 5319

lla@nfa.dk

Se Lars Louis Andersen's profil

Resultater