Styrkelse af den mentale sundhed på små og mellemstore arbejdspladser i Europa - MENTUPP

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2020 til 31. december 2023
Det primære mål med projektet er at forbedre mental sundhed i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) inden for byggeri, sundhedsområdet samt IT- og kommunikationsbranchen i Europa og Australien. Det vil vi gøre ved at udvikle indsatser rettet mod mental sundhedsfremme, som involverer medarbejdere, mellemleder og topledere, og ved at inddrage ekspertise fra alle relevante discipliner. Projektet omfatter mentalt sundhed bredt - fra ikke-kliniske tilstande som stress og udbrændthed til mere alvorlige kliniske tilstande som depression og angst.
Arbejdspladser er i stigende grad opmærksomme på de store omkostninger ved sygefravær og sygenærvær på grund af depression, men også på deres ansvar for at støtte deres ansattes mentale sundhed. Det EU-finansierede forskningsprojekt, MENTUPP (Mental Health Promotion and Intervention in Occupational Settings), sætter fokus på både ikke-kliniske tilstande som fx stress og udbrændthed og på alvorligere og udbredte lidelser som fx depression.

Mål
Målet med projektet er:
• at udvikle en række indsatser, som virksomhederne kan anvende til at forebygge mentale sundhedsproblemer og styrke medarbejdernes mentale sundhed. Indsatserne bliver udviklet på baggrund af en grundig gennemgang af forskningsevidensen og viden fra eksperterne. Derudover vil der ske en tilpasning af eksisterende værktøjer. Værktøjer vil både omfatte indsatser på det organisatoriske (hele arbejdsplads) og det individuelle niveau (den enkelte medarbejder). Denne multi-level intervention vil blive leveret gennem en webportal, som samler alle værktøjer og gør dem tilgængelig for de deltagende virksomheder.
• at kvalitetssikre værktøjerne ved at afprøve dem i en pilotundersøgelse. Erfaringer fra pilotundersøgelsen skal bruges til at optimere indsatserne inden de bliver anvendt i hovedundersøgelsen.

Hovedundersøgelsen bestå af et randomiseret kontrolleret forsøg i otte EU-lande (Albanien, Finland, Tyskland, Ungarn, Irland, Kosovo, Holland og Spanien) samt i Australien for at vurdere effektiviteten af den optimerede intervention, se på forbedringer i både medarbejdernes og ledernes mentale sundhed og i faktorer, der belyser omkostningseffektiviteten og implementeringen i SMV'er inden for byggebranchen, sundhedssektoren samt i IT- og kommunikationsbranchen.

Indsatserne optimeres yderligere på baggrund af erfaringer fra hovedundersøgelsen, hvorefter de offentliggøres, så de er tilgængelige for alle interesserede.

Gennem hele projektperioden - og især til sidst - formidles projektets resultater og erfaringer til interessenter inklusiv politiske beslutningstagere, forsikringsselskaber, arbejdsmarkedets parter, tilsynsmyndigheder og offentligheden på både europæisk og globalt niveau.

Økonomisk støtte
Projektet er finansieret af EU-Horizon 2020. Projektet løber over fire år fra januar 2020 til december 2023.

Projektleder
Den overordnede leder af projektkonsortiet er professor Ella Arensman fra School of Public Health and National Suicide Research Foundation ved University College Cork, Irland. Ella Arensman har stor erfaringer med at gennemføre EU-projekter om mental helbred og er en internationalt anerkendt ekspert i selvmordsforskning.

Samarbejde
Projektet bliver gennemført af et konsortium af 17 partnere fra Europa og Australien. Konsortiet samler eksperter i mental sundhed, selvmordsforebyggelse, depression, stigmatisering, interventionsforskning, sundhedsøkonomi og andre interdisciplinære felter fra følgende lande: Albanien, Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Ungarn, Irland, Kosovo, Holland, Spanien, Storbritannien samt Australien.

Interventionerne bliver ikke afprøvet i Danmark, men forskere fra NFA bidrager med ekspertise om det psykosociale arbejdsmiljø, mentale helbredsproblemer og arbejdspladsinterventioner. Vi er også involveret i udviklingen af interventionskomponenter relateret til stress, udbrændthed, depressive symptomer og trivsel samt bidrager til at opsamle evidensgrundlaget for barrierer og facilitatorer til arbejdspladsinterventioner.

Se mere om MENTUPP på projektets hjemmeside (på engelsk) https://www.mentuppproject.eu/mentupp/

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Birgit Aust

Seniorforsker

3916 5464

bma@nfa.dk

Se Birgit Aust's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00