SeniorArbejdsLiv - 2.runde

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2020 til 01. september 2022
I 2.runde af SeniorArbejdsLiv etableres et Seniorbarometer, hvor udviklingen i Danmark følges siden 2018 og mange år frem i tiden. Projektet giver svar på hvorfor nogle skubbes nogle ud af arbejdsmarkedet før tid, mens andre vælger at arbejde til langt udover folkepensionsalderen.
Første runde (2018) er beskrevet under projektet "SeniorArbejdsLiv - 1.runde"

Ændringer og tilføjelser i anden runde som igangsættes i 2020:
- Der etableres et Seniorbarometer, hvor vi kan følge udviklingen i Danmark fra 2018 og frem i tiden
- I forbindelse med den stigende folkepensionsalder tilføjes yderligere elementer om hvad der kan gøres for dem der er "fastlåst" (stuck) på arbejdsmarkedet (eks. med dårligt helbred og ringe økonomi)
- Vi kommer tættere på egentlige årsager til at nogle bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet før tid, mens andre vælger at arbejde ud over folkepensionsalderen.

Projektet giver mulighed for at individer, arbejdspladser og samfundet kan sætte ind der hvor det er mest nødvendigt og effektivt i forhold til at sikre et sundt og langt arbejdsliv for alle danskere, samt en værdig afgang fra arbejdsmarkedet.

Projektet har en række stærke internationale videnskabelige publikationer, som løbende opdateres på dette link:.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=SeniorWorkingLife .

Projektet er registreret som kohorte-undersøgelse i ClinicalTrials:.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03634410 .

Projektet er støttet af TrygFonden med en bevilling på 8 mio kr.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Lars Louis Andersen

Professor

3916 5319

lla@nfa.dk

Se Lars Louis Andersen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00