En undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred i luftfarten

Afsluttet - Projektperiode 01. april 2017 til 01. september 2018
Formålet med dette projekt er at få en indikation at, om der er behov for målrettede arbejdsmiljøindsatser inden for dansk luftfart.
Formål
Undersøgelsen har til formål at afdække, hvordan det står til med arbejdsmiljøet blandt flyvende besætningsmedlemmer inden for dansk luftfart. Derudover vil projektet belyse, hvordan arbejdsmiljøet blandt flyvende besætningsmedlemmer er i forhold til andre udvalgte brancher.

Baggrund
Undersøgelsen er iværksat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), som ønsker en indikator for, om der er behov for yderligere indsatser, som er målrettet arbejdsmiljøområdet. NFA er ansvarlig for administration af spørgeskemaundersøgelsen og det efterfølgende analyse- og formidlingsarbejde.

Mål
Erfaringer fra undersøgelsen vil danne grundlag for Arbejdsmiljørådets og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens fremadrettede indsats på arbejdsmiljøområdet inden for dansk luftfart.

Støtte økonomisk af
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Samarbejdspartner
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen