Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder - et kollaborativt udviklingsprojekt

Afsluttet - Projektperiode 01. juni 2018 til 31. oktober 2020
Projektet er et tværfagligt udviklingsprojekt, der skal udvikle praksisrelevant viden om arbejdsmiljøet hos unge under 30 år på de digitale arbejdsmarkeder samt udvikle anbefalinger i forhold til introduktion og oplæring.
Formål
Det overordnede formål med projektet er at er skabe viden om unges arbejde på nye digitale arbejdsmarkeder, disse unges arbejdsmiljø, samt undersøge hvordan de kan nås med arbejdsmiljøindsatser. 

Delformål:
• Afdække og skabe overblik over de arbejdsformer som unge deltager i på nye digitale arbejdsmarkeder.
• Afdække arbejdsmiljøproblemer blandt unge under 30 år, på de digitale arbejdsmarkeder.
• Udvikle praksisrelevante anbefalinger til hvordan unge på det digitale arbejdsmarked kan blive introduceret til og oplært i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
• Udvikle og teste spørgeskema om arbejdsmiljø for unge der arbejder på digitale arbejdsmarkeder.

Baggrund
Der er en hastig fremvækst af nye digitale arbejdsmarkeder, hvor især unge finder beskæftigelse. Det betyder helt nye arbejdsformer for unge via digitale platforme. Et helt centralt begreb er i den sammenhæng ’platformsøkonomi’. Her formidles der arbejde, tjenesteydelser og services gennem kommercielle digitale platforme, som for eksempel app’en ’AHandyHand’ m.fl. Der findes fortsat meget begrænset forskning, om de arbejdsmiljøudfordringer der er i forbindelse med arbejde på digitale arbejdsmarker. 

Mål
Målet er at skabe praksisrelevant viden om de typer af arbejdsmiljøproblemer, der er blandt unge på det digitale arbejdsmarked. Samt at udarbejde et spørgeskema som kan anvendes fremadrettet til at få viden om forekomsten af arbejdsmiljøproblemer blandt unge på digitale arbejdsmarkeder.

Metode
Forskningsprocessen bygge bl.a. på den canadiske ’Knowledge-Transfer-Exchange-model’ (KTE-modellen) og anvender en kollaborativ tilgang, hvor 8-10 centrale interessenter, der bl.a. repræsenterer digitale platforme, mødes over 6 udvekslingsseminarer og udveksler ideer, erfaringer og information, som en integreret del af forskningsprocessen. På baggrund af deltagernes problemidentifikation indhentes 20 kvalitative forskningsinterviews med unge under 30 år, der arbejder på digitale arbejdsmarkeder. I forlængelse heraf udvikles et spørgeskema efter model fra Arbejdsmiljø og Helbred skemaet (NFA).

Finansiering
Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden

Samarbejde
Projektet er ledet af Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, København

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Johnny Dyreborg

Seniorforsker

3916 5499

jdy@nfa.dk

Se Johnny Dyreborg's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00