DUSTINANO – Nanomaterialers støvning

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2013 til 15. november 2018
Formålet er at udvikle fem europæiske standardmetoder til reproducerbar bestemmelse af nanomaterialers støvningsindeks relevant for forskellige arbejdsprocesser.
Nanopulvere (nanomaterialer på pulverform) anvendes i stigende grad verden over og dermed øges også antallet af medarbejdere og forskere, der transporterer og håndterer nanopulvere.

Formål
Formålet med DUSTINANO er at udvikle og evaluere fem europæiske standardmetoder til reproducerbar bestemmelse af nanomaterialers støvningsindeks relevant for forskellige arbejdsprocesser. Disse metodet skal gøre det muligt at rangordne de enkelte nanopulvere i forhold til deres støvningsindeks og dermed mulige helbredsmæssige risici.

Baggrund
Essentielt er graden af frigivelsen af støv fra et (nano)pulver en vigtig faktor i forhold til en estimering af arbejdstagernes mulige eksponeringsniveau for luftbåren støv samt valget af beskyttelsesforanstaltninger og design for de specifikke arbejdsprocesser.

Det er derfor vigtigt at etablere viden om nanopulvernes evne til at frigive støv til luften, så det bliver muligt på forhånd at estimere og kontrollere udsættelsen for støv ved specifikke arbejdsprocesser og dermed minimere de mulige helbredsmæssige risici.

Det er årsagen til, at OECD anser støvningen fra nanopulvere som en af de faktorer, man skal forholde sig til, når man tester nanomaterialers helbredsmæssige risici for mennesker, og som skal bidrage til en kvalificeret risikovurdering af nanomaterialer.

Mål
Målet er at de fem nye europæiske standarder vil kunne anvendes på pulvere, granulater (kornet) eller pelleterede nanopulvere. Standarderne vil ikke kunne anvendes til at bestemme mængden af partikler, der frigives, når kompakte nanomaterialer bliver knust ned til mindre partikler bearbejdet mekanisk (fx savning, nedknusning), eller til at evaluere selve eksponeringsniveauet ved håndtering af nanopulvere.

Data fra disse standarderne vil være et vigtigt supplement ift. viden om process-relaterede partikelemissioner og dermed også for de mulige udsættelser for nanopartikler i arbejdsmiljøet.

Samarbejde
DUSTINANO-projektet udspringer af et initiativ fra PEROSH - Partnership for European Research on Occupational Safety and Health.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Keld Alstrup Jensen

Professor MSO

3916 5377

kaj@nfa.dk

Se Keld Alstrup Jensen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00