Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen?

Igangværende - Projektperiode 01. juni 2018 til 31. december 2022
Projektet undersøger de muligheder og barrierer, som den nye softwareteknologier, VDC, rummer i forhold til at forbedre bygningsarbejderes arbejdsmiljø.

Virtual Design and Construction (VDC) er en fælles betegnelse for computerbaserede programmer, som potentielt gør det muligt for bygherrer, arkitekter, rådgivere og andre at

• indsamle digital viden og information om et konkret byggeri gennem hele byggeriets cyklus - fra tegnebordet til bygningen tages i brug

• løbende at anvende denne viden til at skabe indsigt og overblik på tværs af faggrupper.


Blandt arkitekter, konsulentfirmaer og byggefirmaer er der en forventning om, at VDC markant vil forandre den måde, man planlægger, leder og udfører bygningsarbejde på. Det er derfor vigtigt, at både forskning og praksis er med til at indhente viden om, hvordan man bedst indarbejder problematikker i forhold til arbejdsmiljøet i disse teknologier.


Det er især vigtigt set i lyset af, at byggebranchen er kendt for at være en branche, hvor de udførende medarbejdere har øget risici for at komme ud for arbejdsulykker og for at udvikle smerter i muskler og led i løbet af arbejdslivet. Det gælder både i Danmark og internationalt.


Formål

Formålet med dette projekt er at undersøge de barrierer og potentialer, som VDC-teknologierne har i forhold til at forbedre bygningsarbejdernes arbejdsmiljø og på, hvordan forskellige faggrupper i byggeorganisationen kan understøtte dette.


Et af de områder, som forskerne vil fokusere på, er den måde, som forskellige faggrupper i byggeorganisationen tænker arbejdsmiljøet ind, når de anvender VDC-teknologier. Det gælder fx følgende faggrupper: VDC-professionelle, projekterende, byggeingeniører, arbejdsmiljøprofessionelle, byggeledere, byggeformænd og medarbejdere.


Konkret vil forskerne bag projektet

• følge seks større byggeprojekter, som anvender VDC-teknologien

• sideløbende afholde et workshopforløb med arbejdsmiljøprofessionelle fra forskellige byggevirksomheder.


Baggrund

Planlægning og ledelse af den måde, man i praksis udfører forskellige arbejdsopgaver på en arbejdsplads, spiller afgørende roller i forhold til at mindske de udfordringer, som arbejdsmiljøet kan give. Det er derfor særdeles interessant at undersøge, hvordan man kan integrere arbejdsmiljøet i arbejdet med de nye VDC-teknologier.


Indtil nu er der kun en meget begrænset forskningsmæssig viden om VDC-teknologiernes betydning for arbejdsmiljøet og om, hvordan arbejdsmiljø aktuelt inddrages i arbejdet med at implementere VDC-teknologier i den danske byggebranche.


Gennem dette projekt vil forskerne besvare følgende spørgsmål:

• Hvordan inddrages arbejdsmiljø i det praktiske arbejde med VDC-teknologi i de forskellige faser af byggeriet.

• Hvilken rolle spiller fagidentiteter i byggeorganisationen for integrationen imellem arbejdsmiljø og VDC-teknologi.

• Hvordan kan arbejdsmiljø, med udgangspunkt i erfaringer fra projektet, integreres i byggeprojekter, hvor VDC-teknologi indgår? – Workshopforløb med en bredere gruppe af interessenter.


Mål

NFA forventer, at resultaterne fra projektet vil få stor betydning for de måder, som man fremover kommer til at arbejder med disse teknologier i byggebranchen. Det skyldes blandt andet, at projektet inddrager ’frontrunner-virksomheder’, der teknologisk set er langt fremme i deres arbejde med teknologierne, og at workshopdelen vil skabe et godt grundlag for at anvende VDC-teknologierne til at forbedre arbejdsmiljøet i en bredere kreds af byggevirksomheder. Forventningen er, at disse virksomheder vil være i stand til at trække branchen i nye retninger ved både at sætte standarder for deres interne arbejdsprocesser og påvirke de processer, der foregår hos underleverandører, producenter af materialer, rådgivere mv.


Derudover bygger projektet på en bred tilslutning fra relevante parter og arbejdsmiljøaktører i byggebranchen. Det skal blandt andet medvirke til at sikre, at de videnskabelige resultater gøres relevante for branchen og nemt kan formidles til praktikere, der arbejder med at forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen.


Støttet økonomisk af

Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF)


Samarbejdspartnere

• Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA BA)

• Byggeriets arbejdsmiljøbus (Bambus)

• Dansk Byggeri

• 3f-Byggegruppen

• Bygge-, Anlægs- og Trækartellet

• RMIT University, Australien

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev

Seniorforsker

3916 5263

jza@nfa.dk

Se Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev's profil