Eksponering for mikroorganismer - bioaffald

Igangværende - Projektperiode 02. september 2019 til 03. januar 2022

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Mette Madsen

Seniorforsker

3916 5242

amm@nfa.dk

Se Anne Mette Madsen's profil