Arbejdsmiljøindsats & sygefravær på arbejdspladsen (ASAP)

Igangværende - Projektperiode 01. januar 2022 til 31. december 2024
Vil arbejdspladser, der er rigtig gode til den systematiske arbejdsmiljøindsats, være bedre til at nedbringe risikoen for arbejdsulykker og sygefraværet? Dette spørgsmål vil forskerne undersøge i dette projekt.
Projektets overordnede formål er at undersøge om virksomhedernes henholdsvis systematiske og konkrete arbejdsmiljøindsats påvirker sygefravær og arbejdsulykker blandt medarbejderne positivt.

Projektet skaber derved ny viden om, hvordan virksomhedernes systematiske og konkrete arbejdsmiljøindsats hænger sammen med henholdsvis sygefravær og arbejdsulykker, herunder hvordan medarbejdernes psykosociale arbejdsmiljø og sikkerhedsklima påvirker denne sammenhæng. Projektet bidrager hermed med en vigtig indsigt i de mekanismer, der kan have betydning for at virksomhedernes arbejdsmiljøindsats bliver et effektivt virkemiddel til at nedbringe arbejdsulykker og sygefravær.

Projektet drager nytte af de spørgeskemadata om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats (VAI) og de unikke danske registre til opfølgning på sygefravær og arbejdsulykker. Samtidig gøres brug af et hidtil uudnyttet potentiale i at koble populationerne i VAI-undersøgelsen og AH undersøgelsen (AH2012 og 2014), der gør det muligt at undersøge psykosocialt arbejdsmiljø og sikkerhedsklima som mellemliggende variable mellem arbejdsmiljøindsats og så arbejdsulykker og sygefravær.

Der udvikles endvidere et valideret instrument (proaktive mål) til evaluering af virksomhedernes systematiske og konkrete arbejdsmiljøindsatser, som kan afdække hvilke virksomheder og hvilke områder i virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, der yderligere kunne styrkes. Det forventes at det validerede instrument kan anvendes som redskab i den nationale arbejdsmiljøindsats, samt som proaktive indikatorer for arbejdsulykker og sygefravær, inden for de enkelte brancher og virksomhedsstørrelser.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Johnny Dyreborg

Seniorforsker

3916 5499

jdy@nfa.dk

Se Johnny Dyreborg's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00