SeniorArbejdsLiv - 1.runde

Afsluttet - Projektperiode 01. december 2017 til 01. oktober 2020
Hvorfor skubbes nogle ud af arbejdsmarkedet før tid, mens andre vælger at arbejde til langt udover folkepensionsalderen? Få svar på dette og meget mere i SeniorArbejdsLiv, hvor flere tusinde +50-årige danskere følges gennem arbejdslivet og hele vejen ind i pensionstilværelsen
NFA igangsatte i 2018 sammen med Aalborg Universitet og Team Arbejdsliv et projekt støttet af TrygFonden om fastholdelse af seniorer, SeniorArbejdsLiv (SAL).

Projektet vil kaste lys over såkaldte ’Push’ og ’Stay’ mekanismer, der hidtil har været underbelyst i forskningen og politikdannelsen. Push er de faktorer der gør, at den enkelte føler sig tvunget til at forlade arbejdsmarkedet før den ordinære pensionsalder, dvs. tilbagetrækningen er ufrivillig, mens Stay angiver, at der faktorer der gør at den enkelte frivilligt vælger at forblive erhvervsaktiv, dvs. den fortsatte arbejdsmarkedsdeltagelse er et positivt tilvalg.

Undersøgelsen kortlægger Push og Stay faktorer på forskellige niveauer, mikro (individ), meso (arbejdsplads og brancheorganisation) og makro-niveau (politikker). I projektet er der også en intensiv kommunikationsindsats, der skal bidrage til at der i centrale policy miljøer igangsættes en debat om Push og Stay faktorerne, samt hvorledes disse faktorer påvirker mulighederne for at fastholde seniorerne i arbejde.Indsatsen skal i den forbindelse understøtte, at der diskuteres løsninger på identificerede udfordringer – både på individniveau, virksomhedsniveau og samfundsniveau. Kommunikationsindsatsen skal også bidrage til øget offentlig viden og diskussion om push- og stay-faktorer samt om fastholdelse af seniorer og om en værdig overgang til seniorlivet.

Projektet har en række stærke internationale videnskabelige publikationer, som løbende opdateres på dette link:.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=SeniorWorkingLife .

Projektet er registreret som kohorte-undersøgelse i ClinicalTrials:.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03634410 .

Projektet er støttet af TrygFonden med en bevilling på 8 mio kr.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Lars Louis Andersen

Professor

3916 5319

lla@nfa.dk

Se Lars Louis Andersen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00