CISBO - Centre for Indoor Air and Health in Dwellings

Afsluttet - Projektperiode 01. juli 2009 til 31. december 2015
The goal of the interdisciplinary research centre CISBO is to provide lacking knowledge on the indoor environment and its impact on humans. There is a need for knowledge building and dissemination in order to ensure optimal housing for all people with minimal risks for Health.
Ny viden om bygninger, indeklima og helbred Formålet med Center for Indeklima og Sundhed i Boliger er at opbygge et forskningsmiljø, der kan øge indsigten i de basale sammenhænge mellem boligbyggeriets design, konstruktion og materialevalg, indeklima og helbred. Centret skal dermed skabe et videngrundlag for bedre planlægning og byggeri af sundere boliger. Fem primære forskningsinstitutioner med i indeklimacentret Forskningscentret bliver etableret i et samarbejde mellem fem af de primære forskningsinstitutioner på indeklimaområdet: Institut for Folkesundhed (Århus Universitet), Institut for Byggeri og Anlæg (Danmarks Tekniske Universitet), SBi (Aalborg Universitet), Institut for Folkesundhedsvidenskab (Københavns Universitet), samt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Professor Peder Wolkoff leder NFA’s forskningsindsats  Det bliver Peder Wolkoff som vil være ansvarlig for NFA’s del af projektet. Det drejer sig primært om forskning i indeklimakemi, afdampning fra byggematerialer samt mikrobiologi som påvirker indeklimaet. Fakta om center for indeklima og sundhed i boliger Center for Indeklima og Sundhed i Boliger bliver etableret for en 5-årig periode fra 2009 til 2014. Realdania bidrager med 30 mio. kr. til centrets forskning. Professor Torben Sigsgaard fra Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet vil fungere som leder af forskningscentret. Yderligere oplysninger Professor Peder Wolkoff, NFA, tlf. 3916 5272, pwo@arbejdsmiljoforskning.dk  

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Peder Wolkoff

Gæsteforsker

3916 5272

pwo@nfa.dk

Se Peder Wolkoff's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00