NANOTOOL - Arbejdsmiljøkatalog om håndtering af nanopartikler

Afsluttet - Projektperiode 01. november 2008 til 30. september 2010
Formålet med dette projekt er at udarbejde et arbejdsmiljøkatalog med konkrete eksempler, som kan bruges som inspiration og vejledning på danske laboratorier og produktionsvirksomheder vedrørende håndtering af partikler, og minimering af eksponeringsrisici i arbejdsmiljøet.
Formål
I dette projekt vil vi etablere et arbejdsmiljøkatalog med inspiration, et konkret redskab (NANOTOOL) til at identificere usikkerhedsmomenterne ved arbejde med nanopartikler og en vejledning til forebyggende indsatser mod latente arbejdsskader. Kataloget baseres på den nyeste praktiske og videnskabelige viden, samt på inddragelse af konkrete løsningsmodeller baseret på arbejdsstudier, opstilling af eksponeringsscenarier og målinger i produktion og laboratorier. Ved at samle seneste praktiske og videnskabelige viden, kan kataloget være med til at aflive myter og konkretisere usikkerhederne ved arbejde med nanopartikler.

Baggrund
Værnemidlernes effektivitet overfor nanopartikler har de seneste år ofte været til diskussion. Selvom opfattelsen har tydet på det modsatte, konkluderer en NFA-ledet rapport til Nordisk Ministerråd (Schneider et al. 2007b), at der eksisterer filtre til værnemidler, der er effektive overfor nanopartikler. Ved brug af værnemidler er eksponeringsrisikoen i høj grad relateret til, hvor tæt masken slutter til ansigtet og medarbejderens håndtering af værnemidlerne.

Mål
Dette projekt vil genere ny viden om reelle eksponeringsværdier ved arbejde med tekniske nanopartikler på danske laboratorier og i industrien. Desuden vil projektet udvikle en anvendelig systematisk metode til at vurdere de mulige eksponeringsrisici for tekniske nanopartikler og deres potentielle sundhedseffekter, baseret på begrænset viden.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Keld Alstrup Jensen

Professor MSO

3916 5377

kaj@nfa.dk

Se Keld Alstrup Jensen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00