Natarbejde, diabetes og hjertesygdom

Igangværende - Projektperiode 01. januar 2016 til 30. juni 2022
Formålet med projektet er at skabe ny viden om mulige mekanismer mellem natarbejde og risikoen for diabetes og hjertekarsygdomme, herunder tidligelige biologiske markører.
Formål
Projektets formål er at undersøge konsekvenserne af natarbejde på tidlige biologiske markører for diabetes og hjertesygdom.

Baggrund
Natarbejde er associeret med forøget risiko for diabetes og hjertesygdom, men det vides endnu ikke, om det skyldes selve natarbejdet eller andre faktorer. Et nyt dansk studie blandt knap 20.000 sygeplejersker viser, at individer med aften- og natarbejde havde en øget risiko på henholdsvis 29% og 58% for udvikling af diabetes. Tilsvarende finder et nyere review, at natarbejde er associeret med øget risiko for hjertekarsygdom.

Med en øget risiko for diabetes og hjertesygdom samt usikkerhed omkring den egentlige årsag, kan dette projekt bidrage med ny viden om, hvordan natarbejde påvirker risikoen for diabetes og hjertesygdom. Ny forskning indikerer, at en mulig mekanisme mellem natarbejde og diabetes går gennem ændringer i vores tarmflora. Forstyrrelser i døgnrytmer, manglende søvn og ændringer af spisevaner kan påvirke tarmfloraen negativt og føre til metaboliske problemer og diabetes. For sammenhængen mellem natarbejde og hjertesygdom relaterer mulige hypoteser sig til fysiologiske forhold fx døgnrytmeforstyrrelser, utilstrækkelig restitution og adfærdsmæssige forhold fx rygning og kost. Eksempelvis påvirker kort søvn den normale funktion af det kardiovaskulære system.

Projektet vil derfor fokusere på, hvordan natarbejde påvirker markører for diabtetes og hjertesygdom. Herunder vil vi undersøge markører i blodet og ændringer i tarmflora.

Mål
Projektets mål er at skabe ny viden om de mulige mekanismer mellem natarbejde og risikoen for diabetes og hjertesygdomme. Projektets resultater er relevante for en stor gruppe erhvervsaktive og deres arbejdsgivere. På nationalt plan kan projektets resultater, og den viden projektet skaber, bruges til en eventuel opdatering af eksisterende anbefalinger vedrørende natarbejde, som allerede findes.

Forskning i natarbejde, diabetes og hjertesygdom sætter fokus på et stort område, hvor der ligger et stort forebyggelsespotentiale, da både natarbejde, diabetes og hjertesygdom hyppigt forekommer i Danmark.

Financiering
Projektet er en del af det Nordforsk-støttet projekt ”Working hours, well-being and participation into working life” (WOW).

Samarbejdspartnere
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Marie Aarrebo Jensen

PostDoc

3916 5334

maa@nfa.dk

Se Marie Aarrebo Jensen's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Helene Garde

Professor MSO

3916 5258

ahg@nfa.dk

Se Anne Helene Garde's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Julie Boye Kjærgaard

Videnskabelig assistent

3916 5312

jkt@nfa.dk

Se Julie Boye Kjærgaard's profil