Er du OK?

Igangværende - Projektperiode 01. januar 2021 til 31. december 2023
ER DU OKAY? vil i et solidt forskningsmæssigt design og i et tæt samarbejde med Rigspolitiet sikre viden om centrale faktorer, der kan være afgørende for udvikling af sekundære- og tertiære forebyggende tiltag, når danske betjente udsættes for belastende hændelser i arbejdet.
Arbejdet som politibetjent indebærer udsættelse for begivenheder, der kan være voldsomme eller overvældende såsom dødsfald, vold og trafikulykker. Når disse hændelser forekommer gentagne gange i arbejdet, kan det medføre udvikling af symptomer på psykisk lidelse og øget sygefravær hos den enkelte betjent. Dette vil have konsekvenser både for den enkelte og hele afdelingen, da sygefravær vil øge det generelle opgavepres. De voldsomme hændelser i arbejdet kan også have mere skjulte konsekvenser, hvor betjente fastholder deres tilstedeværelse i arbejdet på trods af mistrivsel og nedsat funktionsniveau - det såkaldte sygenærvær. Sygenærvær bevirker dårligere kvalitet i opgaveløsningen og en reduceret evne til at modtage samt give den nødvendige kollegiale støtte. Udsættelse for voldsomme hændelser i arbejdet som politibetjent kan således være en risikofaktor for udvikling af alvorlig psykopatologi, nedsætte kvaliteten i det daglige arbejde og medføre større personlige, organisatoriske og økonomiske omkostninger over tid.Herværende projekt ER DU OKAY? vil i et solidt forskningsmæssigt design og i et tæt samarbejde med Rigspolitiet sikre viden om centrale faktorer, der kan være afgørende for udvikling af sekundære- og tertiære forebyggende tiltag, når danske betjente udsættes for belastende hændelser i arbejdet.På baggrund af en prospektiv kohorteundersøgelse af danske betjente, ønsker projektet 1) at kortlægge omfang og karakter af belastende hændelser i det daglige arbejde, 2) beskrive psykiske konsekvenser af gentagne belastende hændelser på arbejdet, 3) afdække sammenhængen mellem belastende hændelser i arbejdet og sygefravær/sygenærvær, 4) identificere centrale arbejdsmiljøfaktorer der kan være beskyttende eller forværrende for udvikling af psykisk lidelse.Projektet vil bidrage til en bedre forståelse for, hvornår og under hvilke omstændigheder hyppig eksponering for voldsomme hændelser i politiarbejdet får negative helbredskonsekvenser. Denne viden vil være et vigtigt skridt imod at sikre mental trivsel blandt danske politibetjente, og vil kunne understøtte tiltag der kan reducere sygefraværet på arbejdspladsen.

Professor Lars L. Andersen bidrager med analyserne i projektet.
Projektleder: Nina Beck Hansen, Adjunkt, ph.d. og psykolog, Institut for Psykologi, SDU & Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH.

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00