Med mor på Job

Afsluttet - Projektperiode 01. juni 2015 til 31. december 2018
Projektet skal bidrage med ny viden om samspillet mellem de psykiske og fysiske belastninger i arbejdsmiljøet, for at sikre et sundt og sikkert (arbejds)liv for kvinden og hendes barn, og for at fastholde gravide i arbejde.
Formål
Formålet med projektet er at undersøge:

1. Om samtidig psykisk og fysisk belastning på arbejdet forstærker hinanden og:
- Øger risikoen for, at kvinderne aborterer eller oplever en dødfødsel
- Øger moderens fravær under graviditeten
- Øger barnets risiko for overvægt
- Påvirker barnets adfærd, aktivitet og sociale relationer

2. Om mors stress og fysiske belastning på arbejdet hver for sig påvirker barnets mentale helbred og risiko for overvægt.

Baggrund
Stress og fysiske belastninger (fx tunge løft)er udbredte problemstillinger i arbejdsmiljøet – også for gravide kvinder. Alligevel eksisterer der ingen viden om konsekvenserne, når arbejdet belaster den gravide kvinde psykisk og fysisk på samme tid.

En fjerdedel af kvinderne i den fødedygtige alder bærer eller løfter mindst 25 % af deres arbejdsdag, og 9 % af disse kvinder fortæller at et typisk løft er på mere end 16 kilo.

Samtidig viser ny forskning, at mors stress ”udenfor arbejdet” kan påvirke barnets adfærd og vægt senere i livet. Spørgsmålet er, om mors stress ”på arbejdet” har de samme alvorlige følger for barnet?

Der er grund til at tro, at stress og fysisk belastning kan forstærke hinanden og øge risikoen for problemer i graviditeten og for fostrets udvikling.

Materiale
Til dette formål benyttes en stor undersøgelse ”Bedre Sundhed for Mor og Barn” med mere en 100.000 gravide kvinder, som blev inviteret til at deltage. Undersøgelsen startede med to interview under graviditeten, og fortsatte da barnet var hhv. ½, 1½, 7 og 11 år. Fra undersøgelsen benytters informationer om kvindens egen oplevelse af såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø. Fra 11-års-opfølgningen kan vi indhente informationer om barnets adfærd. Derudover sammenkøres data fra ”Bedre Sundhed for Mor og Barn” med diverse registre, hvor for eksempel informationer om udfald af graviditeten og fravær indhentes.

Mål
Målet med projektet er at bidrage med ny viden om samspillet mellem de psykiske og fysiske belastninger i arbejdsmiljøet, for at sikre et sundt og sikkert (arbejds)liv for kvinden og hendes barn, og for at fastholde gravide i arbejde.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Samarbejdspartnere
- Bispebjerg Hospital
- Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Norge
- Aarhus Universitet
- Københavns Universitet
- Professionshøjskolen Metropol

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Karin Sørig Hougaard

Seniorforsker

3916 5217

ksh@nfa.dk

Se Karin Sørig Hougaard's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00