Psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser

Afsluttet - Projektperiode 01. maj 2016 til 30. april 2018
Hvilke ressourcer og indsatser på regionale arbejdspladser kan være med til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø og reducere sygefravær.
Formålet med dette projekt er at give Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet forskningsbaseret viden om det psykosociale arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser. Fokus har specielt været på at identificere ressourcer og indsatser på arbejdspladsen, der kan fremme et godt psykosocialt arbejdsmiljø og
reducere sygefravær.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, Bispebjerg Hospital og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Birgit Aust

Seniorforsker

3916 5464

bma@nfa.dk

Se Birgit Aust's profil

Resultater