Forekomsten af mentale sundhedsudfordringer

Afsluttet - Projektperiode 01. august 2017 til 31. december 2017
I projektet blev udført analyser af forekomsten af mentale sundhedsudfordringer og af forebyggende initiativer blandt arbejdstagere i Danmark. Analyserne blev udført for Foreningen Norliv.
Formål
Formålet med projektet var at gennemføre analyser af mentale sundhedsudfordringer blandt nuværende og tidligere erhvervsaktive i Danmark. Analyse 1 afdækkede udbredelsen af depressive symptomer, angstsymptomer, stress og søvnproblemer. Derudover blev sammenhængen mellem de mentale sundhedsudfordringer og psykosociale arbejdsmiljøfaktorer undersøgt, og det blev undersøgt om de mentale sundhedsudfordringer hang sammen med langtidssygefravær. I Analyse 2 blev arbejdsrettede indsatser for at forebygge mentale helbredsudfordringer blandt erhvervsaktive kortlagt og analyseret, og indsatsmulighederne for særlige målgrupper blev analyseret.

Baggrund
Mentale sundhedsudfordringer er relativt udbredt. Det er anslået, at 10-20 % af den befolkningen i Danmark på et givet tidspunkt har nedsat mental sundhed i for af en psykisk lidelse i varierende grad. For erhvervsaktive udgør arbejdspladen en central arena for muligheder for at forebygge og håndtere mentale sundhedsudfordringer, så de negative konsekvenser af sådanne problemer minimeres for både arbejdspladsen, arbejdstageren og samfundet generelt. Der er derfor er behov for at kortlægge udbredelsen af mentale sundhedsudfordringer blandt erhvervsaktive for at klarlægge behov og muligheder for arbejdspladsbaserede indsatser for at forebygge og håndtere mentale sundhedsudfordringer.

Projektet blev støttet økonomisk af Foreningen Norliv.

Projektet blev udført af NFA (Analyse 1) og NFA i samarbejde med TeamArbejdsliv (Analyse 2).

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jesper Kristiansen

Seniorforsker

3916 5259

jkr@nfa.dk

Se Jesper Kristiansen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00