Dansk Center for Nanosikkerhed

Afsluttet - Projektperiode 01. maj 2016 til 31. august 2019
Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.
<h2>Formål</h2> Hovedformålet med Dansk Center for Nanosikkerhed er at bidrage med detaljeret viden om, hvordan udsættelse for teknisk fremstillede (producerede) nanomaterialer samt procesgenerede nanopartikler (også kaldet ultrafine partikler) påvirker arbejderes helbred. Nanocentrets forskning bidrager til •alle led i en risikovurdering af nanopartikler - deres karakterisering, måling og modellering af udsættelser samt undersøgelser af toksiske egenskaber af indåndede nanomaterialer. •udviklingen af modeller, der gør det muligt at forudse de toksiske egenskaber af nye typer af nanomaterialer og anvise veje til safer-by-design baseret på deres fysisk-kemiske egenskaber og viden om grundlæggende toksikologiske virkningsmekanismer. Derudover vil centret også udvikle et værktøj til risikohåndtering, der bl.a. kan forudsige effektiviteten af personlige værnemidler og ventilation. Nanocenterets har særligt fokus på måling af niveauer for arbejderes udsættelse for partikler på virksomheder, der fremstiller eller anvender nanomaterialer i produktionen samt på at udvikle koncepter for, hvordan man skal kvantificere udsættelse for nanomaterialer. Derudover bidrager nanocenteret med viden om tekniske foranstaltninger og værnemidler, der mindsker udsættelsen. Dansk Center for Nanosikkerhed bidrager også på Danmarks vegne til internationale aktiviteter i forhold til koordinering af forskning og regulering på nanoområdet, både i EU-régi og via EU-US koordineringsarbejde. Nanocentret stiller sin viden til rådighed for alle dele af arbejdsmiljøsystemet, herunder Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen, arbejdsmarkedets parter og andre arbejdsmiljøprofessionelle. Baggrund Nanomaterialer bliver anvendt på danske arbejdspladser, og de kan udgøre et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Forsøg med dyremodeller har nemlig vist, at nogle nanomaterialer er farligere at indånde end større partikler med den samme kemiske sammensætning. Det betyder blandt andet, at erhvervsmæssig udsættelse for nanomaterialer kan øge risikoen for at udvikle kræft og hjertekarsygdom. En af de store udfordringer er, at arbejdspladserne ikke altid er klar over, at de anvender nanomaterialer. Sikkerhedsdatabladene for de pulvere, som arbejdspladserne anvender, kan nemlig mangle præcise oplysninger om indholdet af nanopartikler. Derfor kan det være svært for virksomhederne at vide, om de håndterer nanomaterialer. Arbejdspladsmålinger har vist, at der håndteres nanomaterialer på danske arbejdspladser, og at niveauerne er høje nok til at udgøre et potentielt helbredsproblem. Det viser resultaterne af den forskning, som Dansk Center for Nanosikkerhed I udførte i perioden 1. maj 2012 til udgangen af april 2016. I slutningen af 2015 bevilgede Folketinget penge til, at Dansk Center for Nanosikkerhed II kunne fortsætte forskningen i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser. Mål Målet med det arbejde, som Dansk Center for Nanosikkerhed udfører, er at sikre, at danske arbejdspladser har tilstrækkelig og velunderbygget viden til rådighed til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for ansatte, der håndterer nanomaterialer i arbejdsmiljøet. Nanocentrets hjemmeside På nanocentrets hjemmeside www.nanosikkerhed.dk kan man blandt andet læse mere om centrets aktiviteter, læse nyheder om centrets forskningsresultater, se eller gense temamøder om nanosikkerhed og finde links til videnskabelige artikler om resultaterne af centrets forskning.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ulla Birgitte Vogel

Ulla Birgitte Vogel

Professor

3916 5227

ubv@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
 • Influence of dispersion medium on nanomaterial-induced pulmonary inflammation and DNA strand breaks: investigation of carbon black, carbon nanotubes and three titanium dioxide nanoparticles
  Biodistribution of carbon nanotubes in animal models
  Challenges on the toxicological predictions of engineered nanoparticles
  Weight of evidence analysis for assessing the genotoxic potential of carbon nanotubes
  Hepatic toxicity assessment of cationic liposome exposure in healthy and chronic alcohol fed mice
  Hepatic hazard assessment of silver nanoparticle exposure in healthy and chronically alcohol fed mice
  Multi-walled carbon nanotube-induced genotoxic, inflammatory and pro-fibrotic responses in mice: Investigating the mechanisms of pulmonary carcinogenesis
  Fibrillar vs crystalline nanocellulose pulmonary epithelial cell responses: Cytotoxicity or inflammation?
  Kulstofnanorørs fysisk-kemiske egenskaber og deres effekt på akutfaseresponset i blodet efter eksponering
  Stat-6 signaling pathway and not Interleukin-1 mediates multi-walled carbon nanotube-induced lung fibrosis in mice: Insights from an adverse outcome pathway framework
  Promise and peril in nanomedicine: the challenges and needs for integrated systems biology approaches to define health risk
  Positive staining for cellulose in oral pulse granuloma
  Quantitative material releases from products and articles containing manufactured nanomaterials: Towards a release library
  Particle release and control of worker exposure during laboratory-scale synthesis, handling and simulated spills of manufactured nanomaterials in fume hoods
  Comparative, collaborative, and integrative risk governance for emerging technologies
  Physicochemical predictors of multi-walled carbon nanotube-induced pulmonary histopathology and toxicity one year after pulmonary deposition of 11 different multi-walled carbon nanotubes in mice
  Safety assessment of graphene-based materials: Focus on human health and the environment
  Toxicity of pristine and paint-embedded TiO nanomaterials
  BIOBRAND: Brandfolks eksponering ved brandslukning og biomarkører for risiko for kræft og hjerte-kar-sygdom
  NanoTI02 (UV-Titan) does not induce ESTR mutations in the germline of prenatally exposed female mice
  Gene expression profiling to identify potentially relevant disease outcomes and support human health risk assessment for carbon black nanoparticle exposure
  Daily sperm production: application in studies of prenatal exposure to nanoparticles in mice
  Pulmonary instillation of low doses of titanium dioxide nanoparticles in mice leads to particle retention and gene expression changes in the absence of inflammation
  Effects of lung exposure to carbon nanotubes on female fertility and pregnancy. A study in mice
  Particle-induced pulmonary acute phase response correlates with neutrophil influx linking inhaled particles and cardiovascular risk
  In utero exposure to nanosized carbon black (Printex90) does not induce tandem repeat mutations in female murine germ cells
  Validation of freezing tissues and cells for analysis of DNA strand break levels by comet assay
  Black tattoo inks induce reactive oxygen species production correlating with aggregation of pigment nanoparticles and product brand but not with the polycyclic aromatic hydrocarbon content
  Carbon black nanoparticle intratracheal instillation does not alter cardiac gene expression
  Exposure assessment of four pharmaceutical powders based on dustiness and evaluation of damaged HEPA filters
  Transcriptomic analysis reveals novel mechanistic insight into murine biological responses to multi-walled carbon nanotubes in lungs and cultured lung epithelial cells
  NanoRiskCat: a conceptual tool for categorization and communication of exposure potentials and hazards of nanomaterials in consumer products
  FIB-SEM imaging of carbon nanotubes in mouse lung tissue
  Pulmonary toxicity following exposure to a tile coating product containing alkylsiloxanes. A clinical and toxicological evaluation
  Comparison of dust release from epoxy and paint nanocomposites and conventional products during sanding and sawing
  Particle-induced pulmonary acute phase response may be the causal link between particle inhalation and cardiovascular disease
  DNA damage following pulmonary exposure by instillation to low doses of carbon black (Printex 90) nanoparticles in mice
  Measurement of oxidative damage to DNA in nanomaterial exposed cells and animals
  Role of oxidative stress in carbon nanotube-generated health effects
  Tissue distribution and elimination after oral and intravenous administration of different titanium dioxide nanoparticles in rats
  Testing the near field/far field model performance for prediction of particulate matter emissions in a paint factory
  Characterization of exposure to carbon nanotubes in an industrial setting
  Range-finding risk assessment of inhalation exposure to nanodiamonds in a laboratory environment
  Transcriptional profiling identifies physicochemical properties of nanomaterials that are determinants of the in vivo pulmonary response
  Intratracheally instilled titanium dioxide nanoparticles translocate to heart and liver and activate complement cascade in the heart of C57BL/6 mice
  MWCNTs of different physicochemical properties causes similar inflammatory responses, but differences in transcriptional and histological markers of fibrosis in mouse lungs
  DNA strand breaks, acute phase response and inflammation following pulmonary exposure by instillation to the diesel exhaust particle NIST1650b in mice
  High throughput sample processing and automated scoring
  Worker exposure and high time-resolution analyses of process-related submicrometre particle concentrations at mixing stations in two paint factories
  Interactions between nanoparticles and lung surfactant investigated by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry
  Workplace performance of a loose-fitting powered air purifying respirator during nanoparticle synthesis
  Exposure to airborne particles and volatile organic compounds from polyurethane molding, spray painting, lacquering, and gluing in a workshop
  A perspective on the developmental toxicity of inhaled nanoparticles
  Exposure assessment of particulate matter from abrasive treatment of carbon and glass fibre-reinforced epoxy-composites - Two case studies
  Comparative hazard identification by a single dose lung exposure of zinc oxide and silver nanomaterials in mice
  Limitations in the use of unipolar charging for electrical mobility sizing instruments: A study of the fast mobility particle sizer
  An in vitro method for predicting inhalation toxicity of impregnation spray products
  Reproductive and developmental toxicity of carbon-based nanomaterials: A literature review
  Visualization of nanofibrillar cellulose in biological tissues using a biotinylated carbohydrate binding module of beta-1,4-glycanase
  Vascular effects of multiwalled carbon nanotubes in dyslipidemic ApoE-/- mice and cultured endothelial cells
  Acute and subacute pulmonary toxicity and mortality in mice after intratracheal instillation of ZnO nanoparticles in three laboratories
  Size-resolved characterization of particles and fibers released during abrasion of fiber-reinforced composite in a workplace influenced by ambient background sources
  Influence of relative humidity and physical load during storage on dustiness of inorganic nanomaterials: implications for testing and risk assessment
  Monocyte adhesion induced by multi-walled carbon nanotubes and palmitic acid in endothelial cells and alveolar-endothelial co-cultures
  Carbon black nanoparticles and other problematic constituents of black ink and their potential to harm tattooed humans
  Carbon black nanoparticles induce biphasic gene expression changes associated with inflammatory responses in the lungs of C57BL/6 mice following a single intratracheal instillation
  Occupational exposure levels of bioaerosol components are associated with serum levels of the acute phase protein Serum Amyloid A in greenhouse workers
  Can we trust real time measurements of lung deposited surface area concentrations in dust from powder nanomaterials?
  In vitro and in vivo genotoxic effects of straight versus tangled multi-walled carbon nanotubes
  Nano-risk Science: Application of toxicogenomics in an adverse outcome pathway framework for risk assessment of multi-walled carbon nanotubes
  Control banding tools for occupational exposure assessment of nanomaterials - Ready for use in a regulatory context?
  Multi-walled carbon nanotube physicochemical properties predict pulmonary inflammation and genotoxicity
  Meta-analysis of transcriptomic responses as a means to identify pulmonary disease outcomes for engineered nanomaterials
  Atherosclerosis and vasomotor dysfunction in arteries of animals after exposure to combustion-derived particulate matter or nanomaterials
  Airway irritation, inflammation and toxicity in mice following inhalation of metal oxide nanoparticles
  Epoxy composite dusts with and without carbon nanotubes cause similar pulmonary responses, but differences in liver histology in mice following pulmonary deposition
  Genotoxic and inflammatory effects of nanofibrillated cellulose in murine lungs
  Inflammation and vascular effects after repeated intratracheal instillations of carbon black and lipopolysaccharide
  Surface modification does not influence the genotoxic and inflammatory effects of TiO2 nanoparticles after pulmonary exposure by instillation in mice
  Cardiovascular health effects of oral and pulmonary exposure to multi-walled carbon nanotubes in ApoE-deficient mice
  Effects of developmental exposure to silver in ionic and nanoparticle form: A study in rats
  Inhalation and oropharyngeal aspiration exposure to rod-like carbon nanotubes induce similar airway inflammation and biological responses in mouse lungs
  Impact of fatty acid coating on the CCN activity of sea salt particles
  Multi-walled carbon nanotube-physicochemical properties predict the systemic acute phase response following pulmonary exposure in mice
  Identification of gene transcription start sites and enhancers responding to pulmonary carbon nanotube exposure in vivo
  Airway exposure to multi-walled carbon nanotubes disrupts the female reproductive cycle without affecting pregnancy outcomes in mice
  Association between polycyclic aromatic hydrocarbon exposure and peripheral blood mononuclear cell DNA damage in human volunteers during fire extinction exercises
  An efficient algorithm scheme for implementing the TEMOM for resolving aerosol dynamics
  Cardiovascular health effects following exposure of human volunteers during fire extinction exercises
  Primary genotoxicity in the liver following pulmonary exposure to carbon black nanoparticles in mice
  Pulmonary exposure to carbonaceous nanomaterials and sperm quality
  Assessment of polycyclic aromatic hydrocarbon exposure, lung function, systemic inflammation, and genotoxicity in peripheral blood mononuclear cells from firefighters before and after a work shift
  Comparison of geometrical layouts for a multi-box aerosol model from a single-chamber dispersion study
  In vivo-induced size transformation of cerium oxide nanoparticles in both lung and liver does not affect long-term hepatic accumulation following pulmonary exposure
  Maternal inhalation of carbon black nanoparticles induces neurodevelopmental changes in mouse offspring
  Relating aerosol mass spectra to composition and nanostructure of soot particles
  Effects of maternal inhalation of carbon black nanoparticles on reproductive and fertility parameters in a four-generation study of male mice
  The effect of sampling inlet direction and distance on particle source measurements for dispersion modelling
  Source specific exposure and risk assessment for indoor aerosols
  Exposure to air pollution inside electric and diesel-powered passenger trains
  Ranking of nanomaterial potency to induce pathway perturbations associated with lung responses
  Health effects of exposure to diesel exhaust in diesel-powered trains
  Pulmonary toxicity of two different multi-walled carbon nanotubes in rat: Comparison between intratracheal instillation and inhalation exposure
  Airport emission particles: Exposure characterization and toxicity following intratracheal instillation in mice
  Improving the foundation for particulate matter risk assessment by individual nanoparticle statistics from electron microscopy analysis
  Particles influence allergic responses in mice-role of gender and particle size
  Characterization of genotoxic response to 15 multiwalled carbon nanotubes with variable physicochemical properties including surface functionalizations in the FE1-Muta(TM) mouse lung epithelial cell line
  Lessons learned from research on air pollution and other particles in the toxicology of nanomaterials and vice versa
  Changes in cholesterol homeostasis and acute phase response link pulmonary exposure to multi-walled carbon nanotubes to risk of cardiovascular disease
  Nanomaterials vs ambient ultrafine particles: An opportunity to exchange toxicology knowledge
  Self-assembled nanofibrils from RGD-functionalized cellulose nanocrystals to improve the performance of PEI/DNA polyplexes
  Acute phase response and inflammation following pulmonary exposure to low doses of zinc oxide nanoparticles in mice
  Association between a urinary biomarker for exposure to PAH and blood level of the acute phase protein serum amyloid A in coke oven workers
  Fra forskning i nanomaterialer til forebyggelse på arbejdspladser
  Kulstofnanorørs fysisk-kemiske egenskaber forudsiger langvarig inflammation på mus
  Sperm quality and airway exposure to carbon-based particles and nanomaterials
  Effects of physicochemical properties of TiO nanomaterials for pulmonary inflammation, acute phase response and alveolar proteinosis in intratracheally exposed mice [Epub ahead of print]
  Pulmonary toxicity of Fe2O3, ZnFe2O4, NiFe2O4 and NiZnFe4O8 nanomaterials: Inflammation and DNA strand breaks [Epub ahead of print]
  Exposure models for REACH and occupational safety and health regulations
  Acute phase response as a biological mechanism-of-action of (nano)particle-Induced cardiovascular disease
 • Fornyet fokus på kemisk arbejdsmiljø - gammel vin på nye flasker?
  Udfordringer og praksis ved introduktion af nanoteknologi på virksomheder
  Particle emissions during lab-scale metal oxide synthesis and handling
  Dustiness of nanomaterial in powder: outcomes of the prenormative research project carried out under the M461 European mandate
  Physicochemical predictors of multi-walled carbon nanotube-induced pulmonary histopathology and toxicity one year after pulmonary deposition of 11 different multi-walled carbon nanotubes in mice
  Health effects of inhaled nanomaterials
 • Roadmap as perspectives, miletones and pilot projects
  Developmental toxicity of engineered nanomaterials
  Characterization of manufactured nanomaterials, dispersion, and exposure for toxicological testing
  Case study: paints and lacquers with silica nanoparticles
  Methods for testing dustiness
  Feasibility and challenges of human health risk assessment for engineered nanomaterials
  Engineered nanomaterials: Their physicochemical characteristics and how to measure them
  Fertility and embryotoxicity
  Fertility and pregnancy
 • Editorial: Dose-dependent ZnO particle-induced acute phase response in humans warrants re-evaluation of occupational exposure limits for metal oxides
 • Arbejdsmiljømæssige udfordringer som følge af automatisering og digitalisering. En rapport om trends og tendenser med relevans for fremtidens arbejdsmarked
 • Commentary: The chronic inhalation study in rats for assessing lung cancer risk may be better than its reputation
 • Pathomorphological pattern of the mouse lungs and liver after repeated intratracheal instillation with different carbonaceous nanomaterials