Dansk Center for Nanosikkerhed

Afsluttet - Projektperiode 01. maj 2016 til 31. august 2019
Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.
<h2>Formål</h2> Hovedformålet med Dansk Center for Nanosikkerhed er at bidrage med detaljeret viden om, hvordan udsættelse for teknisk fremstillede (producerede) nanomaterialer samt procesgenerede nanopartikler (også kaldet ultrafine partikler) påvirker arbejderes helbred. Nanocentrets forskning bidrager til •alle led i en risikovurdering af nanopartikler - deres karakterisering, måling og modellering af udsættelser samt undersøgelser af toksiske egenskaber af indåndede nanomaterialer. •udviklingen af modeller, der gør det muligt at forudse de toksiske egenskaber af nye typer af nanomaterialer og anvise veje til safer-by-design baseret på deres fysisk-kemiske egenskaber og viden om grundlæggende toksikologiske virkningsmekanismer. Derudover vil centret også udvikle et værktøj til risikohåndtering, der bl.a. kan forudsige effektiviteten af personlige værnemidler og ventilation. Nanocenterets har særligt fokus på måling af niveauer for arbejderes udsættelse for partikler på virksomheder, der fremstiller eller anvender nanomaterialer i produktionen samt på at udvikle koncepter for, hvordan man skal kvantificere udsættelse for nanomaterialer. Derudover bidrager nanocenteret med viden om tekniske foranstaltninger og værnemidler, der mindsker udsættelsen. Dansk Center for Nanosikkerhed bidrager også på Danmarks vegne til internationale aktiviteter i forhold til koordinering af forskning og regulering på nanoområdet, både i EU-régi og via EU-US koordineringsarbejde. Nanocentret stiller sin viden til rådighed for alle dele af arbejdsmiljøsystemet, herunder Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen, arbejdsmarkedets parter og andre arbejdsmiljøprofessionelle. Baggrund Nanomaterialer bliver anvendt på danske arbejdspladser, og de kan udgøre et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Forsøg med dyremodeller har nemlig vist, at nogle nanomaterialer er farligere at indånde end større partikler med den samme kemiske sammensætning. Det betyder blandt andet, at erhvervsmæssig udsættelse for nanomaterialer kan øge risikoen for at udvikle kræft og hjertekarsygdom. En af de store udfordringer er, at arbejdspladserne ikke altid er klar over, at de anvender nanomaterialer. Sikkerhedsdatabladene for de pulvere, som arbejdspladserne anvender, kan nemlig mangle præcise oplysninger om indholdet af nanopartikler. Derfor kan det være svært for virksomhederne at vide, om de håndterer nanomaterialer. Arbejdspladsmålinger har vist, at der håndteres nanomaterialer på danske arbejdspladser, og at niveauerne er høje nok til at udgøre et potentielt helbredsproblem. Det viser resultaterne af den forskning, som Dansk Center for Nanosikkerhed I udførte i perioden 1. maj 2012 til udgangen af april 2016. I slutningen af 2015 bevilgede Folketinget penge til, at Dansk Center for Nanosikkerhed II kunne fortsætte forskningen i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser. Mål Målet med det arbejde, som Dansk Center for Nanosikkerhed udfører, er at sikre, at danske arbejdspladser har tilstrækkelig og velunderbygget viden til rådighed til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for ansatte, der håndterer nanomaterialer i arbejdsmiljøet. Nanocentrets hjemmeside På nanocentrets hjemmeside www.nanosikkerhed.dk kan man blandt andet læse mere om centrets aktiviteter, læse nyheder om centrets forskningsresultater, se eller gense temamøder om nanosikkerhed og finde links til videnskabelige artikler om resultaterne af centrets forskning.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ulla Birgitte Vogel

Professor

3916 5227

ubv@nfa.dk

Se Ulla Birgitte Vogel's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00