Måling af fysiske arbejdskrav, udvikling og implementering af en medarbejderinvolverende ergonomisk intervention blandt pædagoger og -medhjælpere i vuggestuer

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2017 til 31. december 2019
Projektet sætter fokus på de fysiske krav til personalet i landets vuggestuer. Hvor sker der især belastninger, og hvad kan der gøres for at komme belastningerne til livs? Det er spørgsmålene, projektet vil besvare.
Formål
Formålet med dette forskningsprojekt er at opbygge en større forskningsbaseret viden om, hvor høje de fysiske arbejdskrav er i vuggestuerne, og hvordan de fysiske arbejdskrav og muskelskeletbesvær (MSB) blandt vuggestuepersonale kan reduceres.

Forskerne vil måle de fysiske arbejdskrav, som vuggestuepersonale bliver udsat for med pålidelige tekniske målinger og observationer henover flere arbejdsdage, både før og efter interventionen. Det er første gang, dette bliver gjort for målgruppen.

Forskerne bag projektet vil udvikle, implementere og evaluere effekten af en medarbejderinddragende ergonomisk intervention med udgangspunkt i vuggestuepersonalets egne oplevelser af belastende arbejdsopgaver i udførelsen af kerneopgaven for at reducere fysisk anstrengelse og MSB.

Resultaterne fra projektet vil besvare disse to spørgsmål:

- Hvor høje er de fysiske krav i arbejdet for vuggestuepersonale?
- Vil en ergonomisk intervention med medarbejderne i centrum reducere fysisk anstrengelse i arbejdet og MSB blandt vuggestuepersonale?

Baggrund
Pædagoger og pædagogmedhjælpere i vuggestuer i Danmark oplever, at de bærer og løfter meget i løbet af en arbejdsdag, og at de ofte arbejder med ryggen foroverbøjet eller siddende på hug. De oplever også, at deres arbejde er fysisk anstrengende, og at de hyppigt har ondt i kroppen.

Der eksisterer nærmest ingen forskningsbaseret viden om de faktiske fysiske krav i arbejdet, som vuggestuepersonale skal håndtere på jobbet. Der mangler også forskningsbaseret viden om, hvordan man bedst reducerer fysiske krav og muskelskeletbesvær (MSB) blandt vuggestuepersonale. Det er derfor ikke muligt at give anbefalinger om forbedring af de fysiske arbejdskrav og MSB, som er baseret på veldokumenteret viden for denne gruppe.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Charlotte Diana N Rasmussen

Seniorforsker

4031 3769

cnr@nfa.dk

Se Charlotte Diana N Rasmussen's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Andreas Holtermann

Forskningschef

3916 5352

aho@nfa.dk

Se Andreas Holtermann's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00