Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering i byggebranchen

Afsluttet - Projektperiode 01. august 2017 til 31. juli 2020
Formålet med dette projekt er at bidrage til styrkelsen af kompetencerne hos de lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatorer på størstedelen af de danske byggepladser.
Arbejdsmiljøkoordinatoren har en central rolle på danske byggepladser. Det er nemlig ofte en arbejdsmiljøkoordinator, der varetager de pligter, som en bygherre har med at koordinere arbejdsmiljøarbejdet under en byggeproces. Pligterne er fastsat ved lov, og de omfatter arbejdsmiljøarbejdet fra projekteringen af byggeriet går i gang og under selve byggeriet, hvis der samtidig er flere arbejdsgivere på byggepladsen.

Formål
Formålet med dette projekt er at identificere, systematisere og fremstille de praksisser og karakteristika, der kendetegner gode arbejdsmiljøkoordinatorer. Det gør vi ved at
• identificere tolv succesfulde arbejdsmiljøkoordinatorer i den danske byggebranche
• studere, hvordan de tolv arbejdsmiljøkoordinatorer arbejder
• anvende denne viden til at styrke det eksisterende lovpligtige undervisningsforløb for arbejdsmiljøkoordinatorer i byggebranchen.

På den måde kan vi skabe det faglige grundlag for at udvikle arbejdsmiljøkoordinatorers muligheder for at forbedre arbejdsmiljøet på byggepladser i Danmark.

Baggrund
Arbejdet på en byggeplads kan være risikofyldt og fysisk anstrengende, og den måde, ledere og medarbejdere samarbejder og italesætter sikkerhed i dagligdagen kan udgøre en barriere for, at der bliver taget bedst muligt hensyn til arbejdsmiljøet på byggepladsen. Derudover spiller ledelsens fokus på arbejdsmiljøet en central rolle både i forhold til den måde, man kommunikerer om arbejdsmiljø på byggepladsen og til resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet. Her bliver ledelse ofte fremhævet som en afgørende faktor for at mindske risikoen for ulykker og risikoen for, at medarbejderne får smerter i muskler og led. Det viser tidligere forskning på området.

Der mangler imidlertid forskningsbaseret viden om, hvilke karakteristika, praksisser og kompetencer der kendetegner gode arbejdsmiljøkoordinatorer, og hvordan denne viden kan anvendes i uddannelsen af disse – en viden, som dette projekt vil frembringe.

Mål
Målet med dette projekt er at styrke den strategiske arbejdsmiljøledelse i byggebranchen ved at styrke kompetencerne hos arbejdsmiljøkoordinatorerne, som har ansvaret for arbejdsmiljøet på størstedelen af landets byggepladser.

Projektet bliver gennemført i samarbejde med BAR Bygge og Anlæg, Bambus samt udbydere af den lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse og øvrige interessenter fra byggebranchen. Det spiller derfor godt ind i arbejdet med at evaluere arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen samt i et behov for at skabe bredere enighed i branchen om, hvordan arbejdsmiljøkoordinering kan foregå mest hensigtsmæssigt.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Samarbejdspartnere
• Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA BA)
• Byggeriets arbejdsmiljøbus (Bambus)
• Dansk Byggeri
• Bygge-, Anlægs- og Trækartellet
• Arbejdsmiljøcentret.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev

Seniorforsker

3916 5263

jza@nfa.dk

Se Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00