NANOTOX

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2006 til 31. oktober 2008
Projektet skitserer en strategi til bestemmelse af, hvordan nanopartiklers fysisk-kemiske egenskaber påvirker deres potentielle toxicitet.
Formål
Projektet har til formål at undersøge sammenhængen mellem specifikke nanopartiklers fysisk-kemiske parametre og deres toksiske effekt på celler. Specielt fokuseres der på tekniske nanopartiklers toksiske effekt baseret i humane lunge-epitel celler ved at måle produktionen af reaktive oxygen species (ROS), induktionen af pro-inflammatoriske cytokiner, celledød og oxidativ DNA-skade.

Det forsøges at identificere en sammenhæng mellem fysisk-kemiske parametre og celleskade, som kan anvendes til farevurdering af eksisterende og ny-udviklede nanopartikler.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Keld Alstrup Jensen

Professor MSO

3916 5377

kaj@nfa.dk

Se Keld Alstrup Jensen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00