Forebyggelse af sodpåvirkning ved brandslukning

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2020 til 30. juni 2022
Formålet med dette interventionsprojekt er at undersøge, om ændringer i arbejdsgange mindsker afsætningen af tjærestoffer på huden i forbindelse med brandslukning.
Formål
Formålet med dette interventionsprojekt er at undersøge, om ændringer i arbejdsgange mindsker afsætningen af tjærestoffer på huden i forbindelse med brandslukning.

Baggrund
Resultater fra det tidligere BIOBRAND-projekt viste, at røgdykkere og brandfolk fik tjærestoffer på huden før, under eller efter røgdykning og brandslukning, selvom de brugte det reglementerede beskyttelsesudstyr. Mængden af tjærestoffer på huden korrelerer med den målte optagelse af tjærestoffer hos deltagerne i undersøgen samt med forekomsten af DNA-skader i blodcellerne. Hvis DNA-skaderne ikke bliver repareret, kan de være første trin i udviklingen af kræft.

Der er derfor behov for at afdække, om det er muligt at mindske brandfolks udsættelse for sod ved røgdykning. Vi vil undersøge
• den effekt en specifik instruktion i metoder til at undgå sod på huden har for indholdet af tjærestoffer i urinen og sod på huden blandt værnepligtige, som deltager i et røgdykkerkursus. Den præcise instruktion fastlægger vi i samråd med interessenterne i projektets følgegruppe, og specifik instruktion udarbejdes i samarbejde med Beredskabsstyrelsen.
• udsættelsen for tjærestoffer på brandfolk på en række brandstationer forskellige steder i landet med forskellig praksis i forhold til hygiejne. Brandvæsen vil blive udvalgt i samarbejde med følgegruppen.

Mål
Vi forventer, at resultaterne fra projektet kan bidrage til at afklare, om forskellige tiltag kan medvirke til at mindske brandfolks udsættelse for sod ved bekæmpelse af brand. Det drejer sig om følgende tiltag:
• Oplæring/instruktion i bedre sodhygiejne.
• Viden om personlig udsættelse for tjærestoffer og sod.
• Afdække effekten af forskellige procedurer for hygiejne, som anvendes på forskellige brandstationer.

Finansiering
Projektet har fået en bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Projektleder
Projektet ledes af seniorforsker Anne Thoustrup Saber og professor Ulla Vogel fra NFA

Samarbejdspartnere
Projektet gennemføres i samarbejde med
• Mærsk Nielsen HR
• Bispebjerg Hospital
• Beredskabsstyrelsen
• Trekantområdets Brandvæsen
• Hovedstadens Beredskab
• Østjyllands Brandvæsen

Følgegruppe
• Beredskabsstyrelsen
• Hovedstadens Beredskab
• Trekantområdets Brandvæsen
• Østjyllands Brandvæsen
• Beredskab Øst
• Brancheudvalget for Brand og redning under BAR transport
• Landsklubben for deltidsbrandfolk
• FOA
• Det Offentlige Beredskabs Landsforbund
• Falck
• Danske Beredskaber
• Brandfolkenes cancerforening BFC
• Arbejdstilsynet
• Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Thoustrup Saber

Seniorforsker

3916 5212

ats@nfa.dk

Se Anne Thoustrup Saber's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ulla Birgitte Vogel

Professor

3916 5227

ubv@nfa.dk

Se Ulla Birgitte Vogel's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00