Kronifisering af konsekvenser af MSB - risokofaktorer og forebyggelse (ForUdSæt)

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2009 til 31. december 2015
 Tryk på billedet for at gå direkte til deltagersiden Under menupunktet For deltagere i venstre spalte kan du: Gå til dialogguiden Læs mere om indsatsen under de øvrige menupunkter i venstre spalte.   For deltagere i indsatsen Dialog mellem leder og medarbejder Rammerne for dialogmøder mellem leder og medarbejder Hver 3. uge Varer 5 - 10 minutter (længere hvis der er specielle behov) Dialogen skal afholdes, også selv om du har travlt og der ”ikke rigtigt er noget” Registreres på tablet Dialogen skal være ligeværdig mellem leder og medarbejder Forudsætninger for konstruktiv dialog Lytte til hinanden Være åbne, undersøgende og interesserede i hinandens argumenter Være interesserede i at lære nyt og se nye muligheder   Formål ForUdSæt-indsatsen sikrer et fælles vidensfundament i hele organisationen, om forebyggelse og kommunikation og skaber rammerne for konstruktiv dialog om dette. Medarbejdere og ledere får en fælles grundlæggende viden om, hvordan de kan forebygge smerter i muskler og led, kommunikere om dette og konkret bruge denne viden til en konstruktiv dialog på arbejdspladsen. Målet er at fjerne eller reducere smerterne til gavn for den enkelte medarbejder, kollegaerne og arbejdspladsen.Formålet med projektet er at undersøge, om en sådan indsats på arbejdspladsen kan forebygge smerter i muskler og led og konsekvenser herafi hvilken grad det er muligt at implementere indsatsen i de daglige arbejdsrutiner   Baggrund Ansatte på plejecentre og i hjemmeplejen har en høj forekomst af muskelsmerter. Et fysisk hårdt arbejde, som plejearbejdet, øger risikoen for personlige og arbejdsmæssige konsekvenser af smerter.  Derfor er der behov for indsatser, som kan forebygge muskelsmerter. Faser i indsatsen Her kan du læse om faserne i Forudsæt-indsatsen Planlægningsfase: Interventionen tilpasses den konkrete arbejdsplads. Alle organisatoriske lag dvs. ledelse, grupper og den enkelte medarbejder, involveres i planlægningen af interventionen. Uddannelsesfase: Ledere og medarbejdere uddannes i, hvordan de konkret forebygger og håndterer smerter i muskler og led, og hvordan de kan kommunikere om det. Dialogfase : Et dialogredskab, som skal sikre kvalitet og kontinuitet i kommunikationen mellem kollegaer og mellem ledere og medarbejdere om sammenhængen mellem smerter og arbejde indføres på arbejdspladsen. Forankringsfase: Under hele forløbet sættes løbende fokus på formålet med indsatsen og implementering af indsatsen på arbejdspladsen fx ved opsætning af plakater om væsentligste temaer, temadage, drøftelser på møder eller indlæg i personaleblade. Nyt om indsatsen Her kan du løbende følge med i nyheder om indsatsen I uge 43 startede spørgeskema via sms på de første plejecentre og de næste plejecentre følger i uge 47. Kurserne startede ligeledes i uge 43 på det første plejecenter og starter løbende op på resten af plejecentrene.   Evaluering Indsatsen evalueres primært via spørgeskema pr. sms Sms-spørgsmålene omhandler smerter, kommunikation og støtte fra dine omgivelser. Som deltager får du 4 smser hver måned og 14 smser hvert kvartal. Det er vigtigt at du besvarer spørgsmålene: Du bidrager til viden om arbejdsmiljøet for dig og dine kollegaer Du hjælper med evalueringen af indsatsen, både før, under og efter Du besvarer ét spørgsmål ad gangen, og herefter modtager du det næste, indtil du er færdig og modtager en bekræftelses-SMS. Din besvarelsen er anonym og bliver behandlet fortroligt.   Tidsplan Der vil være løbende opstart på plejecentrene i løbet af efteråret 2013 og 2014. De første plejecentre starter interventionen i efteråret 2013 og der vil være løbende opstart på plejecentrene i løbet af 2014. Indsatsen løber over 2 år. Projektet afsluttes på NFA i 2016. $name Kontakt Følgende medarbejdere arbejder på Forudsæt-indsatsen Marie Birk Jørgensen, forsker Anne Konring Larsen, videnskabelig assistent Janni Bach, videnskabelig assistent Helene Højberg Johansen, studentermedarbejder Ved spørgsmål kontakt: Anne Konring Larsen akl@arbejdsmiljoforskning.dk eller 39 16 53 29. Janni Bach jba@arbejdsmiljoforskning.dk eller 39 16 53 29.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Marie Birk Jørgensen

Marie Birk Jørgensen

Seniorforsker

3916 5346

mbj@nfa.dk

Gå til profil