Helseskoven

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2014 til 31. oktober 2016
NFA's del af dette projekt gik ud på at måle de fysiologiske reaktioner hos personer, som opholdt sig i "Helseskoven", og sammenligne dem med reaktionerne, når de samme personer opholdt sig i et trafikeret by-rum.

Formål
Det overordnede formål med projektet var at designe oganlægge et skovområde, som bidrager til at fremme folkesundheden og forebyggedårligt helbred. Delformålet, som NFA bidrog til, var en undersøgelse afsundhedsmæssige "afstressende" effekter af at opholde sig iskovområdet.

Baggrund
Naturen kan være en resurse til at fremme folkesundheden ogforebygge dårligt helbred. Det betyder at naturen i sig ikke helbredersygdomme, men hvis den støtter, udfordrer og tilbyder muligheder for menings-og lystfulde aktiviteter, kan den indvirke positivt på folks helbred. Isamarbejde med Sveriges Lantbruksuniversitet har Skov & Landskab påKøbenhavns Universitet forsket i hvordan folk opfatter og identificerernaturtyper, og ud fra næsten 1000 individer er deres svar grupperede til 8naturtyper eller ’oplevelsesværdier’: artsrigt, fredfyldt, åbent, socialt,rumligt, trygt, naturpræget og kultur. Forskningen viser bl.a., atpræferencerne for oplevelsesværdierne er forskellige efter om man er ramt afstress eller ikke. Stressede individer vil gerne, at naturområder tilbyder enkombination af oplevelsesværdierne trygt, natur og artsrigt, mens de ikkeforetrækker oplevelsesværdien socialt. Disse foretrukne oplevelsesværdierfindes frem for alt i skove.Forskningsdelen af projektet havde til formål atsammenligne selvvurderede fysiologiske reaktioner("stress-reaktioner") af at være i et naturmiljø (Helseskoven)sammenlignet med at være i et bymiljø

Samarbejdspartner
Institut for Geovidenskab ogNaturforvaltning, Landskabsarkitektur og planlægning, Københavns Universitet(professor Ulrika K. Stigsdotter var projektleder).

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jesper Kristiansen

Seniorforsker

3916 5259

jkr@nfa.dk

Se Jesper Kristiansen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00