Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner – hvad virker?

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2015 til 31. december 2016
Hvilke effekter har organisatoriske interventioner rettet mod det psykosociale arbejdsmiljø på medarbejderes helbred, arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsmiljø og hvordan gennemfører man denne type indsatser?
Formål
Formålet med dette projekt er at opsummere den eksisterende viden om effekten af interventioner indenfor det psykosociale arbejdsmiljø på psykisk velbefindende, arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsmiljø. Det gør vi ved at opsamle viden på tværs af systematiske reviews, hvor andre forskere systematisk har afsøgt forskningen indenfor et bestemt område og sammenfattet resultaterne i en overordnet konklusion. Vi løfter os således op i helikopterperspektiv og gennemfører et overview af reviews og får dermed skabt et bredt overblik over, hvad vi pt. ved om effekterne af psykosociale interventioner.

Baggrund
Der bliver igangsat mange indsatser i det psykosociale arbejdsmiljø, men der mangler et overblik over, hvad der har den bedste virkning.

Mål
Målet er at opsummerer den eksisterende viden om effekten af interventioner inden for det psykosociale arbejdsmiljø på arbejdsmiljø, helbred og arbejdsmarkedstilknytning og at sammenfatte den foreliggende viden om implementering af arbejdspladsinterventioner og på denne baggrund udvikle anbefalinger til praktikerne.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Birgit Aust

Seniorforsker

3916 5464

bma@nfa.dk

Se Birgit Aust's profil

Resultater


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00