Guldlok-princippet: Kan arbejdet designes, så vi bliver sundere af at udføre det?

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2019 til 30. juni 2023
Er det muligt at designe arbejdet, så medarbejderne bliver sundere af at udføre det? Og hvordan gør man det inden for forskellige jobgrupper? Det søger delprojekter under 'Guldlok-princippet' at give svar på.
Formål:
Formålet med Guldlok-princippet er via arbejdspladsinterventioner i jobgrupperne børnehaver, industri og ældrepleje at undersøge, om arbejdet kan tilrettelægges, så medarbejderne 1) opnår en sundhedsfremmende balance mellem fysisk belastning, hvile og variation 2) forbedrer fysisk form og sundhed og 3) uden at det går på kompromis med arbejdets kvalitet, effektivitet og produktivitet.

Baggrund:
Ligesom ”positive faktorer i arbejdet” er veletableret indenfor det psykosociale område, er der behov for en tilsvarende tilgang indenfor det ergonomiske område, der ikke kun fokuserer på at forebygge sygdom, men også på at fremme sundhed.

Guldlok-princippet repræsenterer et nyt, innovativt syn på, hvordan man kan tilrettelægge arbejdet, så medarbejderne bliver sundere gennem udførelsen af selve arbejdet - uden at det går på kompromis med kerneopgaven, effektivitet og produktivitet.

Guldlok-princippet bygger på den kendsgerning, at fysisk aktivitet i forbindelse med arbejdsopgaven principielt kan fremme sundhed og arbejdskapacitet, men det kræver, at arbejdet er tilrettelagt, så den enkelte medarbejder får den rigtige balance mellem fysisk aktivitet og hvileperioder.

Delprojekter i tre jobgrupper:
Guldlok-princippet afprøves via arbejdspladsinterventioner i jobgrupperne børnehaver, industri og ældrepleje.

Guldlok-princippet er allerede succesfuldt afprøvet i et pilotstudie i en fem danske børenhaver. Et re-design af en pædagogisk kerneopgave medførte, at pædagogerne opnåede mere tid med fysisk aktivtitet ved høj intensitet i løbet af deres arbejdsdag, hvilket kan bidrage til at forbedre fysisk form og sundhed på sigt. Samtidig vurderede pædagogerne, at re-designet understøttede det pædagogiske arbejde og var muligt at implementere i børnehavernes hverdag.

På baggrund af pilot-studiets resultater er der planlagt at gennemføre et større RCT-studie, som undersøger længerevarende implementering og effekt af Guldlok-princippet i børnehaver.

Samtidig indikerer resultaterne, at der er stort potentiale i at få undersøgt, om Guldlok-princippet kan bidrage til sundhedsfremmende gevinster i andre jobgrupper.
Der er derfor er igangsat projekter inden for industri og ældrepleje, som undersøger, om det også her er muligt at tilrettelægge arbejdet, så medarbejderne får den størst mulige sundhedsfremmende effekt.

Mere information:
Ønsker du at vide mere om Gulldok-princippet, kan du besøge følgende hjemmeside: https://nfa.dk/GoldilocksWork

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Andreas Holtermann

Forskningschef

3916 5352

aho@nfa.dk

Se Andreas Holtermann's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00