Arbejdsmiljøøkonomi

De økonomiske aspekter af arbejdsmiljøet er et underbelyst område, hvor der opleves en stor efterspørgsel efter forsknings­ baseret viden fra NFA’s interessenter. I 2022 fik NFA mulighed for at etablere et egentligt arbejdsmiljø­ økonomisk satsningsområde, som skal sætte fokus på at udvikle den økonomiske forskning i arbejdsmiljø. NFA’s forskning i arbejdsmiljø­ økonomi fokuserer både på konkret økonomisk evaluering og konsekvensvurdering af arbejdsmiljøforhold og på at udvikle økonomiske metoder og regneprincipper.

Ergonomisk arbejdsmiljø og muskel skelet besvær

Høje ergonomiske eksponeringer i arbejdsmiljøet, træthed og muskel- og skeletbesvær (MSB) forekommer blandt mange medarbejdere i fysisk betonede jobs i Danmark. ’National strategi for arbejdsmiljøforskning’ samt ’Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen’ fra 2020 fremhæver, at færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger på arbejdet. Det skal dette forskningsprogram bidrage til.

Kemi og mikrobiologi

Det er velkendt, at eksponeringer for en lang række stoffer kan medføre alvorlige effekter på helbredet. Medarbejdere i mange brancher i Danmark er udsat for kemiske og mikrobiologiske eksponeringer, og der er bred enighed om, at vi mangler viden om disse eksponeringer. I ’National strategi for arbejdsmiljøforskning’ er det fremhævet, at det skal være sikkert og sundt at arbejde med kemi, samt at færre skal eksponeres for farlig kemi på arbejdspladsen. Forskningsprogrammet skal bidrage hertil.

Psykosocialt arbejdsmiljø

Det psykosociale arbejdsmiljø og tilrettelæggelsen af arbejdet har stor betydning for de ansattes psykiske og fysiske helbred og tilknytning til arbejdsmarkedet. ’Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen’ fra 2020 fremhæver, at færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger på arbejdet. Det skal dette forskningsprogram bidrage til.

Sikkerhedskultur og arbejdsulykker

I 2019 blev der anmeldt 42.662 ulykker med sygefravær til Arbejdstilsynet, og arbejdsulykker udgjorde 62 pct. af de samlede udgifter til erstatning fra Arbejdsskadeforsikringen. Arbejdsulykker er et prioriteret område i ’National strategi for arbejdsmiljøforskning’ samt i ’Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen 2021-2030’, hvor et af de overordnede mål er: ’Arbejdsulykker: Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser, færre skal udsættes for arbejdsulykker’. Forskningsprogrammet skal bidrage hertil.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00