Strategiske forskningsområder

Psykosocialt arbejdsmiljø

Det psykosociale arbejdsmiljø handler både om forholdet mellem de psykologiske tilstande hos den enkelte medarbejder, sociale relationer på arbejdet og sociale strukturer i samfundet. NFA forsker i risikofaktorer og deres konsekvenser for helbred og trivsel samt i positive faktorer, der kan fremme et godt psykosocialt arbejdsmiljø.

Fysisk arbejdsbelastning og smerter i muskler og led

Mange arbejdstagere oplever at få smerter i kroppen i løbet af deres arbejdsliv. Det kan gå ud over arbejdsevnen og kan for nogle betyde, at de helt må forlade arbejdsmarkedet. NFA forsker i, hvad der skal til for at flere arbejdstagere holder sig sunde, kan undgå smerter på grund af arbejdet og får mulighed for at fortsætte med at arbejde sent i arbejdslivet.

Kemisk arbejdsmiljø, toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi

Nye teknologier, nye materialer og nye anvendelser af kendte materialer betyder, at vi har behov for at udvikle nye metoder til at måle og karakterisere kemiske stoffer og vurdere deres farlighed. NFA kortlægger og afdækker de væsentligste forekomster af kemiske og biologiske eksponeringer i arbejdsmiljøet og forsker i, hvordan de påvirker helbredet og bedst kan forebygges.

Arbejdsulykker og sikkerhedskultur

Hvert år kommer mennesker til skade på jobbet. Det koster både på det menneskelige plan, for arbejdspladserne og for samfundet. NFA’s forskning bidrager til, at arbejdspladser kan udvikle et højt sikkerhedsniveau og en proaktiv sikkerhedskultur. Forskningen fokuserer især på baggrunden for og årsagen til ulykker, konkrete tiltag til at forebygge ulykker samt vedvarende ulykkesforebyggelse.