Arbejdsulykker & sikkerhedskultur

Øget risiko for arbejdsulykker på hospitaler under aftenarbejde og ved kort tid mellem vagter

Ansatte på hospitaler har højere risiko for at komme ud for en arbejdsulykke, når de har aftenvagt eller ved kort tid mellem vagter.

Safety Observer App 2.0

Med den gratis app, Safety Observer, bliver det nemt at indsamle oplysninger om arbejdsmiljørisici på arbejdspladsen - nu også om Covid-19-sikkerheden.

Toolbox-træning

Toolbox-træning er et træningsforløb rettet mod formænd i byggebranchen, der introducerer værktøjer, som de kan bruge direkte i hverdagen.

Hvordan er dit pizzabuds arbejdsmiljø?

1 ud af 4 unge, der bringer mad ud, har været ude for en arbejdsulykke det seneste år. Men det er uklart, hvem der har ansvaret for arbejdsmiljøet, når opgaven er formidlet via en digital platform, viser ny undersøgelse.

"Mange virksomheder har nulstrategier på flere områder, fra miljø og affald til mobning og sexchikane, og det giver helt klart mening også at inddrage en Vision Zero for ulykker og sikkerhed f.eks. i virksomhedens forretningsstrategi". Pete Kines, seniorforsker (NFA)

Nyheder

Temaer

Nyere forskning om arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen

Bygge- og anlægsbranchen er kendetegnet ved et arbejdsmiljø med hårdt fysisk arbejde og en betydelig risiko for ulykker. Her præsenteres nyere forskning om arbejdsmiljø i branchen.

Vision Zero – en saltvandsindsprøjtning til arbejdsmiljøarbejdet

Vision Zero skal skabe fornyet fælles engagement og forpligtelse blandt ledere og medarbejdere til at skabe et mere sundt og sikkert arbejdsmiljø.

NFA prioriterer forskningen indenfor 3 centrale områder

Baggrund for og årsager til arbejdsulykker

På NFA undersøger vi, hvilke faktorer, der har betydning for, at der opstår arbejdsulykker, herunder hvorfor nogle grupper af medarbejdere har en øget risiko for at komme ud for arbejdsulykker, og hvorfor der er forskel mellem sammenlignelige lande.

Konkrete tiltag og interventioner

Vi undersøger hvilke tiltag, der mest effektivt kan forbedre arbejdspladsernes sikkerhed og sikkerhedskultur samt forebygge arbejdsulykker. Herunder arbejder vi også med at afdække årsager til, at arbejdspladser lykkes med at undgå ulykker. Der er særligt fokus på brancher med høj risiko for arbejdsulykker samt fokus på særligt udsatte grupper.

Vedvarende ulykkesforebyggelse

Vi undersøger, hvordan effekterne af ulykkesforebyggelse fastholdes på lang sigt, også under foranderlige og dynamiske forhold.

Publikationer og projekter indenfor området

Kontakt & yderligere oplysninger

Henriette Bjørn Nielsen

Forskningschef
cand.scient.pol., ph.d
3916 5354
hni@nfa.dk

Johnny Dyreborg

Seniorforsker
cand.techn.soc., ph.d.
3916 5499
jdy@nfa.dk

Pete Kines

Seniorforsker
cand.psych., ph.d.
3916 5360
pki@nfa.dk

Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev

Seniorforsker
cand.scient.soc.
3916 5263
jza@nfa.dk

"Forskningen i arbejdsulykker og sikkerhedskultur sigter mod at skabe viden, som bidrager til sunde og sikre arbejdspladser med et højt sikkerhedsniveau og en proaktiv sikkerhedskultur". Henriette Bjørn Nielsen, forskningschef (NFA)