NFA’s forskning i arbejdsulykker og sikkerhedskultur

Forskningsprogrammet om arbejdsulykker og sikkerhedskultur sigter mod at skabe viden, som bidrager til sunde og sikre arbejdspladser med et højt sikkerhedsniveau og en proaktiv sikkerhedskultur.

NFA prioriterer forskningen inden for følgende temaer

Baggrund for og årsager til arbejdsulykker

Her undersøges, hvilke faktorer, der har betydning for, at der opstår arbejdsulykker, herunder hvorfor nogle grupper af medarbejdere har en øget risiko for at komme ud for arbejdsulykker, og hvorfor der er forskel mellem sammenlignelige lande

Konkrete tiltag og interventioner

Her undersøges, hvilke tiltag der mest effektivt kan forbedre arbejdspladsernes sikkerhed og sikkerhedskultur samt forebygge arbejdsulykker. Herunder arbejdes der også med at afdække årsager til, at arbejdspladser lykkes med at undgå ulykker. Der er særligt fokus på brancher med høj risiko for arbejdsulykker samt fokus på særligt udsatte grupper.

Vedvarende ulykkesforebyggelse

Her undersøges det, hvordan effekterne af ulykkesforebyggelse fastholdes på lang sigt, også under foranderlige og dynamiske forhold.

Yderligere oplysninger

Mere om arbejdsulykker og sikkerhedskultur 

Læs mere om NFA's forskning i den seneste strategi.

Projekter og publikationer indenfor områderne