Et sundt og sikkert arbejdsliv – arbejdsmiljøfaktorers betydning for fastholdelse og for seniorers arbejdsliv

Dette forskningsprogram vil bidrage med viden om, hvordan der kan skabes et langt og sundt arbejdsliv. Der vil blive arbejdet med de unges overgang fra uddannelse til arbejde, med overgange i arbejdslivet, med at påvirkninger akkumuleres gennem arbejdslivet og med seniorers muligheder for at forblive i arbejde. Der vil blive fokuseret på:

Forebyggelse af førtidig afgang fra arbejdsmarkedet

Forskningen vil undersøge, hvilke faktorer, som spiller en rolle på personniveau, på arbejdspladsen og i samfundet for at forebygge førtidig afgang fra arbejdsmarkedet. Seniorers, arbejdskapacitet, mentale sundhed og modstandskraft overfor kemiske stoffer vil blive inddraget.

Seniorers arbejdsevne er meget forskellig, idet forskellen mellem de mest raske seniorer og de mest syge er meget stor. Der gennemføres undersøgelser af dels fysiske og psykosociale risikofaktorer, der kan hæmme tilknytningen til arbejdsmarkedet, dels positive faktorer, som fremmer fastholdelsen på arbejdsmarkedet.

Arbejde med kronisk sygdom hos seniorer

Som en naturligvis konsekvens af en stigende pensionsalder og flere ældre på arbejdsmarkedet, vil der være en større andel, der forventes at gå på arbejde med en kronisk sygdom. Forskningen skal bl.a. med anvendelse af registre og eksisterende data undersøge omfanget af seniorer med kronisk sygdom, hvilke udfordringer det giver arbejdspladserne og seniorerne og hvilke løsninger, der kan identificeres.

Yderligere oplysninger

Læs mere om NFA's forskning i den seneste strategi.

 • Arbejdsmarkedstilknytning
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Premorbid risk factors influencing labour market attachment after mild traumatic brain injury: A national register study with long-term follow-up
  Se alle
 • Arbejdstid
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Working hours and all-cause mortality in relation to the EU Working Time Directive: A Danish cohort study
  Se alle
 • Epidemiologi
  Igangværende projekter
  2021
  Tidsbegrænsede ansættelser og mentale helbredsproblemer
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Physical capability in midlife and risk of disability pension and long-term sickness absence: Prospective cohort study with register follow-up
  2019
  Study protocol for SeniorWorkingLife - push and stay mechanisms for labour market participation among older workers
  Se alle
 • Fysisk belastning
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Does occupational lifting affect the risk of hypertension? Cross-sectional and prospective associations in the Copenhagen City Heart Study [Epub ahead of print]
  2019
  Cumulative physical workload and mobility limitations in middle-aged men and women: A population-based study with retrospective assessment of workload
  2017
  Cumulative occupational mechanical exposures during working life and risk of sickness absence and disability pension: prospective cohort study
  Se alle
 • Interventioner
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Losing face from engagement: an overlooked risk in the implementation of participatory organizational health and safety initiatives in the construction industry [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Mentalt helbred
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Influence of physical and psychosocial working conditions for the risk of disability pension among healthy female eldercare workers: Prospective cohort [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Muskel- og skeletbesvaer
  Igangværende projekter
  2022
  SeniorArbejdsLiv
  2021
  Betydning af fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø for arbejde efter folkepensionsalderen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  The Copenhagen Sarcopenia Study: Lean mass, strength, power, and physical function in a Danish cohort aged 20-93 years
  2019
  Strong labour market inequality of opportunities at the workplace for supporting a long and healthy work-life. The SeniorWorkingLife Study
  2019
  Physical capability in midlife and risk of disability pension and long-term sickness absence: Prospective cohort study with register follow-up
  2019
  Barriers and opportunities for prolonging working life across different occupational Groups: The SeniorWorkingLife study [Epub ahead of print]
  2019
  Does occupational lifting affect the risk of hypertension? Cross-sectional and prospective associations in the Copenhagen City Heart Study [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Organisatoriske forandringer
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Losing face from engagement: an overlooked risk in the implementation of participatory organizational health and safety initiatives in the construction industry [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Overvaagning
  Tidsskriftsartikler
  2017
  Cumulative occupational mechanical exposures during working life and risk of sickness absence and disability pension: prospective cohort study
  Se alle
 • Seniorer
  Igangværende projekter
  2022
  SeniorArbejdsLiv
  2022
  Sund og sikker hele arbejdslivet
  Se alle
  Afsluttede projekter
  Seniorers jobskifte
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  The Copenhagen Sarcopenia Study: Lean mass, strength, power, and physical function in a Danish cohort aged 20-93 years
  2019
  Strong labour market inequality of opportunities at the workplace for supporting a long and healthy work-life. The SeniorWorkingLife Study
  2019
  Physical capability in midlife and risk of disability pension and long-term sickness absence: Prospective cohort study with register follow-up
  2019
  Barriers and opportunities for prolonging working life across different occupational Groups: The SeniorWorkingLife study [Epub ahead of print]
  2019
  Does occupational lifting affect the risk of hypertension? Cross-sectional and prospective associations in the Copenhagen City Heart Study [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Sygefravaer
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Premorbid risk factors influencing labour market attachment after mild traumatic brain injury: A national register study with long-term follow-up
  2019
  Influence of physical and psychosocial working conditions for the risk of disability pension among healthy female eldercare workers: Prospective cohort [Epub ahead of print]
  2017
  Cumulative occupational mechanical exposures during working life and risk of sickness absence and disability pension: prospective cohort study
  Se alle