Ergonomisk arbejdsmiljø og Muskel Skelet Besvær

Om området

Høje ergonomiske eksponeringer i arbejdsmiljøet, træthed og muskel- og skeletbesvær (MSB) forekommer blandt mange medarbejdere i fysisk betonede jobs i Danmark. ’National strategi for arbejdsmiljøforskning’ samt ’Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen’ fra 2020 fremhæver, at færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger på arbejdet. Det skal dette forskningsprogram bidrage til.

”Vores vision er at bidrage til at styrke for- ståelsen for forebyggelsen og udviklingen af løsninger til de udfordringer, der er relateret til det ergonomiske arbejdsmiljø og MSB blandt medarbejdere med fysisk betonet arbejde. Det vil vi gøre gennem international bane- brydende forskning, formidling og uddannelse tæt på arbejdspladserne."

Nyheder


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00