Kemisk arbejdsmiljø, toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi

NFA’s kemiområde høster europæisk anerkendelse for innovativ forskning

NFA har videreudviklet en ’kunstig lunge’, så den nu kan bruges til at teste, om stoffer kan give akutte lungeskader ved indånding.

Databaser om giftige stoffer i arbejdsmiljøet

Internettet er den hurtige vej til info om giftige stoffer i arbejdsmiljøet - ofte gratis. Her får du en guide til nogle af de bedste databaser på området.

NanoSafer

NanoSafer giver virksomheder et redskab til at gennemføre en specifik APV for arbejdsopgaver, hvor der håndteres nanomaterialer.

Udsættes social- og sundhedsassistenter for MRSA-bakterier?

NFA undersøger, om MRSA udgør et arbejdsmiljøproblem for social- og sundhedsassistenter, der står for den daglige pleje af beboere med MRSA i hjemmeplejen og på plejehjem.

"Nanomaterialer kan produceres og modificeres kemisk, så de opnår egenskaber, som er attraktive for industrien. Men vi ved også, at nanomaterialer generelt er mere sundhedsskadelige end større partikler med samme kemiske sammensætning". Keld Alstrup Jensen, professor (NFA)

Nyheder

Temaer

Mikroorganismer udfordrer skraldemænds arbejdsmiljø

Forskning fra NFA viser, at simple tiltag kan mindske skraldemænds udsættelse for mikroorganismer i deres arbejdsmiljø.

Forskning i nanosikkerhed

Syv års målrettet forskning i sikker brug af nanomaterialer på arbejdspladserne har givet vigtig ny viden.

Ny portal styrker risikovurderingen af nanomaterialer på arbejdspladsen

Få viden og værktøjer til at risikovurdere arbejdsprocesser med tekniske nanomaterialer.

NFA prioriterer forskningen indenfor 3 centrale områder

Kemisk arbejdsmiljø

Forskningen i kemisk arbejdsmiljø på NFA defineres bredt som udsættelse for naturligt forekommende og menneskeskabte kemiske stoffer og blandinger af disse og omfatter væsker, partikler, røg, damp og gasser i arbejdsmiljøet og deres påvirkning af helbredet.

Nanosikkerhed

Forskningen i nanosikkerhed sigter mod at udrede helbredsrisici ved udsættelse for partikler i nanostørrelse og ved nanomaterialer i arbejdsmiljøet. Forskningen fortsætter i regi af Dansk Center for Nanosikkerhed samt i flere større EU-projekter om arbejdsmiljø og nanosikkerhed.

Mikrobiologi

Den mikrobiologiske forskning arbejder med måling af eksponering, identifikation af danske arbejdsmiljøer med høj eksponering og mekanismer med betydning for helbredseffekter. En central opgave er at komme med anbefalinger til forebyggelse baseret på arbejdspladsmålinger af bioaerosoler.

Publikationer og projekter indenfor området

Kontakt & yderligere oplysninger

Lars Andrup

Forskningschef
cand.polyt., ph.d.
3916 5223

Ulla Vogel

Professor
cand.scient., ph.d.
3916 5227
ubv@nfa.dk

Keld Alstrup Jensen

Professor MSO
cand.scient., ph.d.
3916 5302
kaj@nfa.dk

"Formålet med forskningen er at afdække de væsentligste forekomster af kemiske og biologiske eksponeringer i arbejdsmiljøet samt at undersøge, hvordan de påvirker lønmodtagernes helbred, og hvordan det kan forebygges". Lars Andrup, forskningschef (NFA)