Kemisk arbejdsmiljø, toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi

NFA’s kemiområde høster europæisk anerkendelse for innovativ forskning

NFA har videreudviklet en ’kunstig lunge’, så den nu kan bruges til at teste, om stoffer kan give akutte lungeskader ved indånding.

kemi publikationer overblik

Dokumentation for helbredsbaserede grænseværdier for kemiske stoffer i arbejdsmiljøet

Dokumentationen udgør det videnskabelige grundlag for at fastsætte danske grænseværdier for kemiske stoffer i arbejdsmiljøet.

NanoSafer

NanoSafer giver virksomheder et redskab til at gennemføre en specifik APV for arbejdsopgaver, hvor der håndteres nanomaterialer.

"Nanomaterialer kan produceres og modificeres kemisk, så de opnår egenskaber, som er attraktive for industrien. Men vi ved også, at nanomaterialer generelt er mere sundhedsskadelige end større partikler med samme kemiske sammensætning". Keld Alstrup Jensen, professor (NFA)

Nyheder

Temaer

NFA prioriterer forskningen indenfor 3 centrale områder

Kemisk arbejdsmiljø

Forskningen i kemisk arbejdsmiljø på NFA defineres bredt som udsættelse for naturligt forekommende og menneskeskabte kemiske stoffer og blandinger af disse og omfatter væsker, partikler, røg, damp og gasser i arbejdsmiljøet og deres påvirkning af helbredet.

Nanosikkerhed

Forskningen i nanosikkerhed sigter mod at udrede helbredsrisici ved udsættelse for partikler i nanostørrelse og ved nanomaterialer i arbejdsmiljøet. Forskningen fortsætter i regi af Dansk Center for Nanosikkerhed samt i flere større EU-projekter om arbejdsmiljø og nanosikkerhed.

Mikrobiologi

Den mikrobiologiske forskning arbejder med måling af eksponering, identifikation af danske arbejdsmiljøer med høj eksponering og mekanismer med betydning for helbredseffekter. En central opgave er at komme med anbefalinger til forebyggelse baseret på arbejdspladsmålinger af bioaerosoler.

Publikationer og projekter indenfor området

Kontakt & yderligere oplysninger

Nicklas Raun Jacobsen

Forskningschef
cand.scient., ph.d.
3916 5279
nrj@nfa.dk

Ulla Vogel

Professor
cand.scient., ph.d.
3916 5227
ubv@nfa.dk

Keld Alstrup Jensen

Professor MSO
cand.scient., ph.d.
3916 5302
kaj@nfa.dk