Kemi og mikrobiologi

Det er velkendt, at eksponeringer for en lang række stoffer kan medføre alvorlige effekter på helbredet. Medarbejdere i mange brancher i Danmark er udsat for kemiske og mikrobiologiske eksponeringer, og der er bred enighed om, at vi mangler viden om disse eksponeringer. I ’National strategi for arbejdsmiljøforskning’ er det fremhævet, at det skal være sikkert og sundt at arbejde med kemi, samt at færre skal eksponeres for farlig kemi på arbejdspladsen. Forskningsprogrammet skal bidrage hertil.

"Visionen for forskningsprogrammet er at bidrage til at identificere og karakterisere væsentlige eksponeringer for kemikalier, partikler og mikroorganismer i arbejdsmiljøet. Gennem forskning, formidling og uddannelse skal vi forebygge og håndtere eksponeringer og være med til at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø for arbejdstagere, der er udsat for kemiske og mikrobiologiske eksponeringer."

Nyheder

Brug sprayprodukter med omtanke

16. december 2021

Drop sprayprodukter, og hvis ikke det er muligt, så spray tæt ned i en klud og undgå sprayprodukter med blandt andet stærke...

Nicklas Raun Jacobsen

Forskningschef
cand.scient., ph.d.
3916 5279
nrj@nfa.dk

Ulla Vogel

Professor
cand.scient., ph.d.
3916 5227
ubv@nfa.dk

Keld Alstrup Jensen

Professor MSO
cand.scient., ph.d.
3916 5302
kaj@nfa.dk


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00