NFA's forskning i muskel- og skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning

NFA ønsker med forskningsprogrammet om muskel- og skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning at skabe viden, som bidrager til sunde og sikre arbejdspladser, hvor arbejdstagere undgår arbejdsbetinget muskel- og skeletbesvær samt bibeholder en høj arbejdsevne.

Forskningen i muskel- og skeletbesvær (MSB) og fysiske arbejdsbelastninger omfatter både faktorer, der kan bidrage til at udvikle eller forværre muskel- og skeletbesvær og faktorer, der kan forebygge og reducere belastninger.

NFA prioriterer forskningen indenfor to centrale temaer

Fysiske arbejdsbelastninger, forebyggelse og håndtering af muskel- og skeletbesvær

Forskningen vil undersøge, hvilke fysiske arbejdsbelastninger der kan bidrage til at udvikle eller forværre muskel- og skeletbesvær og faktorer, der kan forebygge, reducere og håndtere belastninger.

Forskningen i forebyggelse og håndtering af muskel- og skeletbesvær på arbejdspladser vil indebære undersøgelser af, hvilke konkrete tiltag, der er effektive i forhold til at forebygge og håndtere muskel- og skeletbesvær på arbejdspladser, samt hvilke tiltag, der i praksis kan implementeres, og hvilke faktorer, der er væsentlige for, at de lykkes.

Derudover vil forskningen undersøge, hvordan arbejde kan tilrettelægges, så det i sig selv fremmer sundhed og fysisk arbejdskapacitet (positiv ergonomi).

Arbejdsfastholdelse, herunder tilbagevenden til arbejde efter langvarigt sygefravær

Der sigtes mod at frembringe pålidelig viden om dosis-respons sammenhænge for fysiske belastninger i arbejdet samt viden om potentielt betydelige risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær og de mulige konsekvenser for arbejdstagernes arbejdsevne, sygefravær og tilbagevenden til arbejde.

NFA vil desuden udvikle tekniske metoder til at måle ergonomiske faktorer og fysiske belastninger i arbejdet i tæt samarbejde med danske arbejdspladser.
I forskningen om arbejdsfastholdelse vil der gennemføres registerundersøgelser med henblik på at belyse, hvilke faktorer relateret til muskel- og skeletbesvær og fysiske arbejdsbelastninger, der har betydning for fravær og tilbagevenden til arbejdet og fravær, der fører til afgang fra arbejdsmarkedet.

Yderligere oplysninger

Mere om muskel- og skeletbesvær

Hvis du vil vide mere om muskel- og skeletbesvær, kan du læse om emnet hos Videncenter for Arbejdsmiljø. Her finder du bl.a. viden, værktøjer, god praksis og regler inden for området.

 • Arbejdsevne
  Afsluttede projekter
  2010
  Mindre nedslidning på rengøringsområdet - Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen
  2010
  Virksomhedstilpasset intervention med intelligent motion mod smerter i nakke-skulderregionen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Association between physical work demands and work ability in workers with musculoskeletal pain: cross-sectional study
  2019
  Musculoskeletal pain in multiple body sites and work ability in the general working population: Cross-sectional study among 10,000 wage earners
  2018
  Effects of 12 months aerobic exercise intervention on work ability, need for recovery, productivity and rating of exertion among cleaners
  2018
  Differences in heart rate reserve of similar physical activities during work and in leisure time - A study among Danish blue-collar workers
  2018
  Effectiveness of a participatory physical and psychosocial intervention to balance the demands and resources of industrial workers
  Se alle
 • Fysisk aktivitet
  Igangværende projekter
  2020
  Er høje fysiske arbejdskrav en barriere for en fysisk aktiv fritid
  2020
  Teknisk målte fysiske krav i arbejdet og langtidssygefravær
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2019
  Løftearbejde – en risikofaktor for hjertekarsygdom?
  2019
  Måling af fysiske arbejdskrav, udvikling og implementering af en medarbejderinvolverende ergonomisk intervention blandt pædagoger og -medhjælpere i vuggestuer
  2018
  Med mor på Job
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Towards a better understanding of the 'physical activity paradox': the need for a research agenda [Epub ahead of print]
  2020
  Effect of a brief progressive resistance training program in hospital porters on pain, work ability, and physical function
  2020
  Dose-response association between multi-site musculoskeletal pain and work ability in physical therapists: a cross-sectional study [Epub ahead of print]
  2020
  The effectiveness of a comprehensive corrective exercises program and subsequent detraining on alignment, muscle activation, and movement pattern in men with upper crossed syndrome: protocol for a parallel-group randomized controlled trial
  2020
  Can childcare work be designed to promote moderate and vigorous physical activity, cardiorespiratory fitness and health? Study protocol for the Goldilocks-childcare randomised controlled trial
  Se alle
 • Fysisk belastning
  Igangværende projekter
  2022
  Dosis-respons sammenhænge mellem løftearbejde og risiko for muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere
  2021
  Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen?
  2021
  Betydning af organisation, ledelse, team og medarbejder for fysiske arbejdsbelastninger og muskelskeletbesvær
  2021
  Omsætning af tekniske målinger til konkret og brugbar viden om fysiske belastninger i byggebranchen
  2020
  Kan danske dagligvarekæder lære af hinanden det forebyggende arbejdsmiljøarbejde
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Biomechanical load during patient transfer with assistive devices: Cross-sectional Study [Epub ahead of print]
  2020
  Association between physical work demands and work ability in workers with musculoskeletal pain: cross-sectional study
  2020
  Inter-rater reliability of ergonomic work demands for childcare workers using the observation instrument TRACK
  2020
  Detection of kneeling and squatting during work using wireless triaxial accelerometers [Epub ahead of print]
  2020
  A systematic review of workplace interventions to rehabilitate musculoskeletal disorders among employees with physical demanding work [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Fysisk kapacitet
  Igangværende projekter
  2020
  Har ældre et større behov for restitution og hvile efter manuelt arbejde end yngre?
  2020
  Er høje fysiske arbejdskrav en barriere for en fysisk aktiv fritid
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2010
  Mindre nedslidning på rengøringsområdet - Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Postural control and physiological responses to a simulated match in U-20 judo competitors
  2019
  Influence of between-limb asymmetry in muscle mass, strength and power on functional capacity in healthy older adults
  2019
  The Copenhagen Sarcopenia Study: Lean mass, strength, power, and physical function in a Danish cohort aged 20-93 years
  2019
  Physical capability in midlife and risk of disability pension and long-term sickness absence: Prospective cohort study with register follow-up
  2019
  Promoting health and physical capacity during productive Work: The Goldilocks Principle
  Se alle
 • Hjertekarsygdomme
  Afsluttede projekter
  2019
  Løftearbejde – en risikofaktor for hjertekarsygdom?
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Acute myocardial infarction in relation to physical activities at work: A nationwide follow-up study based on job-exposure matrices [Epub ahead of print]
  2019
  Midlife cardiorespiratory fitness and the long-term risk of chronic obstructive pulmonary disease
  2019
  Does occupational lifting affect the risk of hypertension? Cross-sectional and prospective associations in the Copenhagen City Heart Study [Epub ahead of print]
  2018
  Differing associations for sport versus occupational physical activity and cardiovascular risk
  2018
  Shift work is associated with reduced heart rate variability among men but not women
  Se alle
 • Interventioner
  Afsluttede projekter
  2019
  Branchespecifikt implementeringsredskab (UBA)
  2018
  NyMa - Nye perspektiver på medarbejderinddragelse
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  The effect of training for a participatory ergonomic intervention on physical exertion and musculoskeletal pain among childcare workers (the TOY project) - a wait-list cluster-randomized controlled trial [Epub ahead of print]
  2020
  A systematic review of workplace interventions to rehabilitate musculoskeletal disorders among employees with physical demanding work [Epub ahead of print]
  2019
  Effectiveness of workplace interventions in rehabilitating musculoskeletal disorders and preventing its consequences among workers with physical and sedentary employment: Systematic review protocol
  2019
  Participatory organizational intervention for improved use of assistive devices in patient transfer: A single-blinded cluster randomized controlled trial
  2018
  Effects of a participatory ergonomics intervention with wearable technical measurements of physical workload in the construction industry: Cluster randomized controlled trial
  Se alle
 • Krav i arbejdet
  Igangværende projekter
  2021
  Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen?
  2021
  Betydning af organisation, ledelse, team og medarbejder for fysiske arbejdsbelastninger og muskelskeletbesvær
  2020
  Teknisk målte fysiske krav i arbejdet og langtidssygefravær
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2019
  Måling af fysiske arbejdskrav, udvikling og implementering af en medarbejderinvolverende ergonomisk intervention blandt pædagoger og -medhjælpere i vuggestuer
  2017
  Deltagerinvolverende intervention mod fysiske risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær i byggebranchen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Acute myocardial infarction in relation to physical activities at work: A nationwide follow-up study based on job-exposure matrices [Epub ahead of print]
  2019
  Technically measured compositional physical work demands and prospective register-based sickness absence (PODESA): A study protocol
  2018
  Physical work demands and psychosocial working conditions as predictors of musculoskeletal pain: A cohort study comparing self-reported and job exposure matrix measurements
  2018
  Association between objectively measured static standing and low back pain - A cross-sectional study among blue-collar workers
  2018
  Decrease in musculoskeletal pain after 4 and 12 months of an aerobic exercise intervention
  Se alle
 • Metoder
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Inter-rater reliability of ergonomic work demands for childcare workers using the observation instrument TRACK
  2019
  Estimation of spinal loading during manual materials handling using inertial motion capture [Epub ahead of print]
  2019
  Cohort profile: DOC*X: A nationwide Danish occupational cohort with eXposure data – an open research resource
  2019
  Study protocol for SeniorWorkingLife - push and stay mechanisms for labour market participation among older workers
  2018
  GLA:D Back group-based patient education integrated with exercises to support self-management of back pain - development, theories and scientific evidence
  Se alle
 • Muskel- og skeletbesvaer
  Igangværende projekter
  2022
  SeniorArbejdsLiv
  2022
  Dosis-respons sammenhænge mellem løftearbejde og risiko for muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere
  2021
  Betydning af fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø for arbejde efter folkepensionsalderen
  2021
  Doc-X generation - en national fødselskohorte
  2021
  Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen?
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Evaluation and dissemination of a checklist to improve implementation of work environment initiatives in the eldercare sector - Study Protocol
  2020
  Biomechanical load during patient transfer with assistive devices: Cross-sectional Study [Epub ahead of print]
  2020
  Do organisational and ward-level factors explain the variance in multi-site musculoskeletal pain in eldercare workers? A multi-level cross-sectional study
  2020
  Towards a better understanding of the 'physical activity paradox': the need for a research agenda [Epub ahead of print]
  2020
  Effects of dual-task demands on the complexity and task performance of submaximal isometric handgrip force control [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Positiv ergonomi
  Afsluttede projekter
  2014
  Flerstrenget intervention mod smerter og konsekvenser af smerter
  Se alle
 • Restitution
  Igangværende projekter
  2020
  Har ældre et større behov for restitution og hvile efter manuelt arbejde end yngre?
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Validation of a short-form version of the Danish need for recovery scale against the full scale
  2018
  The effects of a fatiguing lifting task on postural sway among males and females
  Se alle
 • Seniorer
  Igangværende projekter
  2022
  SeniorArbejdsLiv
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2017
  Arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Influence of between-limb asymmetry in muscle mass, strength and power on functional capacity in healthy older adults
  2019
  The Copenhagen Sarcopenia Study: Lean mass, strength, power, and physical function in a Danish cohort aged 20-93 years
  2019
  Strong labour market inequality of opportunities at the workplace for supporting a long and healthy work-life. The SeniorWorkingLife Study
  2019
  Physical capability in midlife and risk of disability pension and long-term sickness absence: Prospective cohort study with register follow-up
  2019
  Barriers and opportunities for prolonging working life across different occupational Groups: The SeniorWorkingLife study [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Smerter
  Igangværende projekter
  2022
  Dosis-respons sammenhænge mellem løftearbejde og risiko for muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere
  2021
  Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen?
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2019
  Siddetid og MSB
  2016
  ForUdSæt-indsatsen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  A systematic review of workplace interventions to rehabilitate musculoskeletal disorders among employees with physical demanding work [Epub ahead of print]
  2019
  Physical and psychosocial work environmental risk factors of low-back pain: Protocol for a 1 year prospective cohort study
  2019
  An app-delivered self-management program for people with low back pain: Protocol for the selfBACK randomized controlled trial
  2019
  Objectively measured versus self-reported occupational physical activity and multisite musculoskeletal pain: A prospective follow-up study at 20 nursing homes in Denmark [Epub ahead of print]
  2019
  A definition of "flare" in low back pain: A multiphase process involving perspectives of individuals with low back pain and expert consensus
  Se alle
 • Sosu
  Afsluttede projekter
  2019
  Branchespecifikt implementeringsredskab (UBA)
  2018
  Pilotprojekt om velfærdsteknologier og arbejdsmiljø indenfor plejearbejde
  2018
  Deltagerinvolverende intervention for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet
  2017
  Betydning af fysisk arbejdseksponering og psykosocialt arbejdsmiljø (DOSES)
  2016
  ForUdSæt-indsatsen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Evaluation and dissemination of a checklist to improve implementation of work environment initiatives in the eldercare sector - Study Protocol
  2020
  Do organisational and ward-level factors explain the variance in multi-site musculoskeletal pain in eldercare workers? A multi-level cross-sectional study
  2020
  Poor sleep is a risk factor for low-back pain among healthcare workers: prospective cohort study
  2019
  Physical and psychosocial work environmental risk factors for back injury among healthcare workers: Prospective cohort study
  2019
  Association between psychosocial working conditions and perceived physical exertion among eldercare workers: A cross-sectional multilevel analysis of nursing homes, wards and workers
  Se alle
 • Stillesiddende arbejde
  Afsluttede projekter
  2019
  Siddetid og MSB
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Association of exposures to seated postures with immediate increases in back pain: A systematic review of studies with objectively measured sitting time [Epub ahead of print]
  2019
  Effectiveness of workplace interventions in rehabilitating musculoskeletal disorders and preventing its consequences among workers with physical and sedentary employment: Systematic review protocol
  2019
  Objectively measured sitting and standing in workers: Cross-sectional relationship with autonomic cardiac modulation
  2018
  Estimated impact of replacing sitting with standing at work on indicators of body composition: Cross-sectional and longitudinal findings using isotemporal substitution analysis on data from the Take a Stand! study
  2018
  Prolonged sitting at work is associated with a favorable time course of low-back pain among blue-collar workers: A prospective study in the DPhacto cohort
  Se alle
 • Sundhedsadfaerd
  Tidsskriftsartikler
  2019
  An app-delivered self-management program for people with low back pain: Protocol for the selfBACK randomized controlled trial
  2019
  Time spent cycling, walking, running, standing and sedentary: a cross-sectional analysis of accelerometer-data from 1670 adults in the Copenhagen City Heart Study
  2019
  The association between occupational standing and sedentary leisure time over consecutive workdays among blue-collar workers in manual jobs
  2019
  Is high aerobic workload at work associated with leisure time physical activity and sedentary behaviour among blue-collar workers? A compositional data analysis based on accelerometer data
  2018
  Decrease in musculoskeletal pain after 4 and 12 months of an aerobic exercise intervention
  Se alle
 • Sygefravaer
  Igangværende projekter
  2020
  Teknisk målte fysiske krav i arbejdet og langtidssygefravær
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Med mor på Job
  2017
  Arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  High leisure-time physical activity reduces the risk of long-term sickness absence [Epub ahead of print]
  2020
  The effect of training for a participatory ergonomic intervention on physical exertion and musculoskeletal pain among childcare workers (the TOY project) - a wait-list cluster-randomized controlled trial [Epub ahead of print]
  2019
  Physical workload, long-term sickness absence, and the role of social capital. Multi-level analysis of a large occupation cohort [Epub ahead of print]
  2019
  Association between physical activity and sickness absenteeism in university workers [Epub ahead of print]
  2019
  Sick leave due to musculoskeletal pain: determinants of distinct trajectories over 1 year
  Se alle