Psykosocialt arbejdsmiljø

Om området

Det psykosociale arbejdsmiljø og tilrettelæggelsen af arbejdet har stor betydning for de ansattes psykiske og fysiske helbred og tilknytning til arbejdsmarkedet. ’Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen’ fra 2020 fremhæver, at færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger på arbejdet. Det skal dette forskningsprogram bidrage til.

"Visionen for NFA’s psykosociale arbejdsmiljøforskning er at skabe viden, der kan bidrage til at fremme helbred, arbejdsevne, trivsel og muligheder for sunde og sikre arbejdspladser samt et langt og produktivt arbejdsliv for arbejdstagere på det danske arbejdsmarked."

Nyheder


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00