Psykosocialt arbejdsmiljø

Ny viden om tilrettelæggelse af arbejdstiden

Nye forskningsresultater underbygger og præciserer den viden, vi har om tilrettelæggelse af skiftearbejde og natarbejde.

Nyt forskningsbaseret værktøj kan hjælpe med at skabe gode forandringer

Hvordan kan ledere og medarbejdere blive bedre til at gennemføre forandringer, så de belaster sig selv og hinanden mindst muligt, og resultatet bliver bedst muligt? Det kan et nyt værktøj hjælpe med.

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ)

Spørgsmålene i Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) belyser 38 forskellige temaer, der fordeler sig på fem overordnede dimensioner af det psykiske arbejdsmiljø.

"Når man ser på fx seksuel chikane, er det vigtigt at vide, hvad det er for typer af adfærd, der forekommer, som kan opleves ubehagelige og krænkende. Det giver et udgangspunkt for at kunne forebygge på arbejdspladsen". Thomas Clausen, seniorforsker (NFA)

Nyheder

Temaer

Job & Sind

Se hvordan I kan forebygge og håndtere psykisk mistrivsel på arbejdspladsen med Job&Sind’s 16 anbefalinger fordelt på 4 temaer samt forslag til pejlemærker til arbejdspladsen.

NFA prioriterer forskningen indenfor 3 centrale områder

Det psykosociale arbejdsmiljø og helbred

I forskningen om psykosocialt arbejdsmiljø og helbred undersøger vi faktorer, som kan påvirke fysisk og mentalt helbred og trivsel. Vi fokuserer især på at udnytte de meget store datamængder, som NFA har adgang til gennem et etableret samarbejde med internationale forskningsinstitutioner.

Organisation og sociale relationer

Vi forsker i relationer og organisation, fordi det er afgørende i forhold til at skabe og bevare et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Vi undersøger bl.a., hvordan man kan øge positive arbejdsmiljøfaktorer, og hvordan man kan gennemføre forandringer, som ikke påvirker medarbejdernes helbred, trivsel og engagement negativt.

Arbejdsfastholdelse

Vi forsker i arbejdsfastholdelse for særlige grupper på arbejdsmarkedet, herunder hvilke faktorer, der understøtter, at de fastholdes, vender tilbage til arbejde efter fravær og inkluderes på arbejdsmarkedet. Desuden forsker vi i, hvilke faktorer, der har betydning for, at nogle forlader arbejdsmarkedet ufrivilligt eller tidligt.

Publikationer og projekter indenfor området

Kontakt & yderligere oplysninger

Henriette Bjørn Nielsen

Forskningschef
cand.scient.pol., ph.d
3916 5354
hni@nfa.dk

Reiner Rugulies

Professor
Phd, cand.psyk, MPH
3916 5218
rer@nfa.dk

Anne Helene Garde

Professor MSO
cand.scient., ph.d.
3916 5258
ahg@nfa.dk

”NFA ønsker med forskningen i psykosocialt arbejdsmiljø at skabe viden, som bidrager til sunde og sikre arbejdspladser, hvor medarbejderne undgår mentale sundhedsudfordringer og trives i deres arbejde". Henriette Bjørn Nielsen, forskningschef (NFA)