NFA’s forskning i psykosocialt arbejdsmiljø

NFA ønsker med forskningsprogrammet om psykosocialt arbejdsmiljø at skabe viden, som bidrager til sunde og sikre arbejdspladser, hvor medarbejderne undgår psykiske og psyko-fysiologiske betingede lidelser samt bibeholder en høj arbejdsevne. Der forskes både i risikofaktorer og deres konsekvenser for helbred og trivsel samt i positive faktorer, der kan fremme et godt psykosocialt arbejdsmiljø.

Psykosocialt arbejdsmiljo Foto Emil Jakobsen

NFA prioriterer forskningen i psykosocialt arbejdsmiljø indenfor 3 temaer

Det psykosociale arbejdsmiljø og helbred

I forskningen om psykosocialt arbejdsmiljø og helbred undersøges faktorer, som kan påvirke arbejdstageres fysiske og mentale helbred og trivsel. NFA vil især fokusere på at udnytte de meget store datamængder, som NFA har adgang til gennem et etableret samarbejde med andre internationale forskningsinstitutioner. Dette globale samarbejde giver mulighed for at kunne gennemføre studier af meget høj kvalitet om sammenhænge mellem arbejde og helbred.

Organisation og sociale relationer

Forskningen i organisation og sociale relationer er prioriteret, fordi dynamikker i relationer og organisation er afgørende i forhold til at skabe og bevare et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Der fokuseres på de sociale og organisatoriske forhold, herunder hvordan man gennem gode relationer kan øge omfanget af positive arbejdsmiljøfaktorer på arbejdspladsen og hvordan man kan gennemføre forandringer på en måde, der ikke påvirker medarbejdernes helbred, trivsel og engagement negativt.

Arbejdsfastholdelse

I forskningen i arbejdsfastholdelse undersøges arbejdsfastholdelse for særlige grupper på arbejdsmarkedet, herunder hvilke faktorer, der understøtter, at medarbejdere dels fastholdes dels vender tilbage til arbejde efter fravær og dels inkluderes på arbejdsmarkedet. Ligeledes afdækkes, hvilke faktorer, der har betydning for, at nogle forlader arbejdsmarkedet ufrivilligt eller tidligt. På tværs af de ovenævnte fagtemaer arbejdes der på området med kvalitative og kvantitative metoder samt teoriudvikling både internt i NFA, men også i samarbejde med andre parter både fra andre forskningsmiljøer nationalt og internationalt, fra arbejdsmarkedsprofessionelle og fra arbejdspladserne.

 

Videoforedrag om psykosocialt arbejdsmiljø


I denne videoforedragsrække kan man høre forskere fra det psykosociale område holde oplæg om deres forskning.

Se og hør foredragene her
 • Arbejdets indhold og organisering
  Igangværende projekter
  2021
  Internetværktøj om psykisk arbejdsmiljø
  2020
  Udvikling af procesværktøj til NFA's Arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeri-industrien
  2018
  NyMa - Nye perspektiver på medarbejderinddragelse
  2018
  Sociale dynamikker i medarbejderinddragende arbejdsmiljøaktiviteter (ph.d.-projekt)
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Persistent and changing job strain and risk of coronary heart disease. A population-based cohort study of 1.6 million employees in Denmark [Epub ahead of print]
  2019
  Leader-team perceptual distance affects outcomes of leadership training: Examining safety leadership and follower safety self-efficacy
  2018
  Forms of participation: The development and application of a conceptual model of participation in work environment interventions [Epub ahead of print]
  2014
  Putting context into organizational intervention design: Using tailored questionnaires to measure initiatives for worker well-being
  Se alle
 • Arbejdsevne
  Afsluttede projekter
  2016
  Fastholdelse af arbejdsevne og arbejdstilknytning blandt folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer (BALANCE)
  Se alle
 • Arbejdsmarkedstilknytning
  Igangværende projekter
  2020
  Working hours, health, wellbeing and participation (WOW)
  2020
  Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning
  2020
  SOK strategier - Bedre og længere arbejdsliv
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2017
  Arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere
  2016
  Pionerprojektet
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2016
  Effects of a randomized controlled intervention trial on return to work and health care utilization after long-term sickness absence
  2016
  Influence of physical and psychosocial work environment throughout life and physical and cognitive capacity in midlife on labor market attachment among older workers: study protocol for a prospective cohort study
  2013
  Work-related factors and early retirement intention: a study of the Danish eldercare sector
  Se alle
 • Arbejdstid
  Igangværende projekter
  2022
  Natarbejde, diabetes og hjertesygdom
  2022
  Løse ansættelser og mentale sundhedsudfordringer
  2020
  Fast nat - ulykker og helbred ved fast nat
  2020
  Working hours, health, wellbeing and participation (WOW)
  2020
  Natarbejde, kost og diabetes
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  The effects of the number of consecutive night shifts on sleep duration and quality [Epub ahead of print]
  2020
  The longitudinal association between shift work and headache: Results from the Danish PRISME cohort [Epub ahead of print]
  2019
  Night work and risk of ischaemic heart disease and anti-hypertensive drug use: A cohort study of 145 861 Danish employees [Epub ahead of print]
  2019
  Linking the non-visual effects of light exposure with occupational health
  2019
  Light exposure during days with night, outdoor, and indoor work
  Se alle
 • Epidemiologi
  Igangværende projekter
  2020
  Metaanalyser med individuelle deltagerdata fra arbejdsmiljøkohorter i internationalt projekt (IPD-Work)
  2020
  Working hours, health, wellbeing and participation (WOW)
  2020
  Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning
  2020
  Jobeksponeringsmatrice-analyser om psykosociale faktorer og sund aldring i Danmark (JEMPAD)
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2019
  Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Persistent and changing job strain and risk of coronary heart disease. A population-based cohort study of 1.6 million employees in Denmark [Epub ahead of print]
  2019
  Occupational identities and physical exertion in (re)configurations of new technologies in eldercare
  2019
  Cohort profile. The Danish Work Life Course Cohort study (DaWCo)
  2019
  Night work and risk of ischaemic heart disease and anti-hypertensive drug use: A cohort study of 145 861 Danish employees [Epub ahead of print]
  2019
  Effort-reward imbalance at work and risk of type 2 diabetes in a national sample of 50,552 workers in Denmark: A prospective study linking survey and register data [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Fastholdelse
  Igangværende projekter
  2020
  Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2019
  Arbejdsfastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer - Job og Sind projektet
  2016
  Pionerprojektet
  2009
  Arbejdsmiljøsundhedskredse (AMSK)
  Se alle
 • Hjertekarsygdomme
  Igangværende projekter
  2020
  Metaanalyser med individuelle deltagerdata fra arbejdsmiljøkohorter i internationalt projekt (IPD-Work)
  2020
  Working hours, health, wellbeing and participation (WOW)
  2020
  Jobeksponeringsmatrice-analyser om psykosociale faktorer og sund aldring i Danmark (JEMPAD)
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom
  2014
  Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Persistent and changing job strain and risk of coronary heart disease. A population-based cohort study of 1.6 million employees in Denmark [Epub ahead of print]
  2019
  Night work and risk of ischaemic heart disease and anti-hypertensive drug use: A cohort study of 145 861 Danish employees [Epub ahead of print]
  2019
  Multicohort study of change in job strain, poor mental health and incident cardiometabolic disease
  2019
  Individual and combined effects of job strain components on subsequent morbidity and mortality
  2019
  Workplace bullying and workplace violence as risk factors for cardiovascular disease: A multi-cohort study
  Se alle
 • Interventioner
  Igangværende projekter
  2021
  Internetværktøj om psykisk arbejdsmiljø
  2021
  Tværorganisatorisk Intervention mod Stress
  2020
  Udvikling af procesværktøj til NFA's Arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2020
  Integreret Voldsforebyggelse, PHD
  2018
  Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeri-industrien
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Open or closed? A social interaction perspective on line managers’ reactions to employee voice [Epub ahead of print]
  2019
  Only the wearer knows where the shoes pinches? Deontics and epistemics in discussions of Health and well-being in participatory workplace settings [Epub ahead of print]
  2019
  Leader-team perceptual distance affects outcomes of leadership training: Examining safety leadership and follower safety self-efficacy
  2019
  Effect of a participatory organizational workplace intervention on workplace social capital: Post-hoc results from a cluster randomized controlled trial
  2019
  ‘Same, but different’: A mixed-methods realist evaluation of a cluster-randomized controlled participatory organizational intervention [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Involvering og engagement
  Igangværende projekter
  2021
  Internetværktøj om psykisk arbejdsmiljø
  2020
  Udvikling af procesværktøj til NFA's Arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeri-industrien
  2018
  NyMa - Nye perspektiver på medarbejderinddragelse
  2018
  Sociale dynamikker i medarbejderinddragende arbejdsmiljøaktiviteter (ph.d.-projekt)
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Open or closed? A social interaction perspective on line managers’ reactions to employee voice [Epub ahead of print]
  2019
  Only the wearer knows where the shoes pinches? Deontics and epistemics in discussions of Health and well-being in participatory workplace settings [Epub ahead of print]
  2019
  The terms of “becoming empowered”: How ascriptions and negotiations of employee identities shape the outcomes of workplace voice activities
  2018
  Forms of participation: The development and application of a conceptual model of participation in work environment interventions [Epub ahead of print]
  2017
  Supporting sensemaking to promote a systemic view of organizational change – Contributions from activity theory
  Se alle
 • Konflikt mellem arbejde og privatliv
  Igangværende projekter
  2020
  Udvikling af procesværktøj til NFA's Arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Exposure to work stress and use of psychotropic medications: A systematic review and meta-analysis
  Se alle
 • Mentalt helbred
  Igangværende projekter
  2022
  Løse ansættelser og mentale sundhedsudfordringer
  2021
  Internetværktøj om psykisk arbejdsmiljø
  2021
  Tværorganisatorisk Intervention mod Stress
  2020
  Metaanalyser med individuelle deltagerdata fra arbejdsmiljøkohorter i internationalt projekt (IPD-Work)
  2020
  Working hours, health, wellbeing and participation (WOW)
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Work-related exposure to violence or threats and risk of mental disorders and symptoms: a systematic review and meta-analysis [Epub ahead of print]
  2019
  Multicohort study of change in job strain, poor mental health and incident cardiometabolic disease
  2019
  Psychosocial working conditions and depressive disorder: Disentangling effects of job control from socioeconomic status using a life-course approach [Epub ahead of print]
  2019
  Emotional demands and exhaustion: Cross-sectional and longitudinal associations in a cohort of Danish public sector employees
  2019
  WHO/ILO work-related burden of disease and injury
  Se alle
 • Mobning
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Does leadership support buffer the effect of workplace bullying on the risk of disability pensioning? An analysis of register-based outcomes using pooled survey data from 24,538 employees
  2019
  Exposure to work stress and use of psychotropic medications: A systematic review and meta-analysis
  2019
  Prolonged or serious conflicts at work and incident dementia: A 23-year follow-up of the Copenhagen City Heart Study
  2019
  Workplace bullying and workplace violence as risk factors for cardiovascular disease: A multi-cohort study
  2018
  Impact of workplace bullying on missed nursing care and quality of care in the eldercare sector
  Se alle
 • Negative handlinger
  Igangværende projekter
  2021
  Internetværktøj om psykisk arbejdsmiljø
  2021
  Uønsket seksuel opmærksomhed (USO) fra ledere og kollegaer
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2020
  Integreret Voldsforebyggelse, PHD
  2018
  Seksuel chikane i omsorgsarbejdet
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Sexual harassment and assault among university students in Norway: A cross-sectional prevalence study
  2019
  Workplace bullying and workplace violence as risk factors for cardiovascular disease: A multi-cohort study
  2016
  Exposure to negative acts and risk of turnover: a study of a register-based outcome among employees in three occupational groups
  2016
  Negative acts at work as potential bullying behavior and depression: Examining the direction of the association in a 2-year follow-up study
  2010
  Individual and organizational risk factors of work-related violence in the Danish elder care
  Se alle
 • Organisation og ledelse
  Igangværende projekter
  2021
  Tværorganisatorisk Intervention mod Stress
  2020
  Udvikling af procesværktøj til NFA's Arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2020
  Integreret Voldsforebyggelse, PHD
  2019
  Psykosocialt arbejdsmiljø under organisatoriske forandringer – et interventionsprojekt
  2018
  Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeri-industrien
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Open or closed? A social interaction perspective on line managers’ reactions to employee voice [Epub ahead of print]
  2019
  Does leadership support buffer the effect of workplace bullying on the risk of disability pensioning? An analysis of register-based outcomes using pooled survey data from 24,538 employees
  2019
  Only the wearer knows where the shoes pinches? Deontics and epistemics in discussions of Health and well-being in participatory workplace settings [Epub ahead of print]
  2019
  Leader-team perceptual distance affects outcomes of leadership training: Examining safety leadership and follower safety self-efficacy
  2019
  ‘Same, but different’: A mixed-methods realist evaluation of a cluster-randomized controlled participatory organizational intervention [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Organisatoriske forandringer
  Afsluttede projekter
  2020
  Integreret Voldsforebyggelse, PHD
  2019
  Psykosocialt arbejdsmiljø under organisatoriske forandringer – et interventionsprojekt
  2018
  Bedre arbejdsmiljø for unge i detailbranchen (BAUD)
  2017
  Forekomsten af mentale sundhedsudfordringer
  2016
  Pionerprojektet
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Only the wearer knows where the shoes pinches? Deontics and epistemics in discussions of Health and well-being in participatory workplace settings [Epub ahead of print]
  2018
  The interplay of sensemaking and material artefacts during interventions: A case study
  2017
  Supporting sensemaking to promote a systemic view of organizational change – Contributions from activity theory
  Se alle
 • Overvaagning
  Afsluttede projekter
  2018
  En undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred i luftfarten
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Night work and hypertensive disorders of pregnancy: A national register-based cohort study
  2016
  Ambient and at-the-ear occupational noise exposure and serum lipid levels
  2016
  Effect of a participatory organizational-level occupational health intervention on short-term sickness absence: a cluster randomized controlled trial
  2016
  Psychosocial work environment and retirement age: a prospective study of 1876 senior employees
  2013
  Exposure to disturbing noise and risk of long-term sickness absence among office workers: A prospective analysis of register-based outcomes
  Se alle
 • Positive faktorer
  Igangværende projekter
  2020
  Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie
  2020
  Udvikling af procesværktøj til NFA's Arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeri-industrien
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2011
  Do positive psychosocial work factors protect against 2-year incidence of long-term sickness absence among employees with and those without depressive symptoms? A prospective study
  Se alle
 • Produktivitet
  Afsluttede projekter
  2017
  Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet – En registerbaseret follow-up undersøgelse
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Opinion and special articles: Stress when performing the first lumbar puncture may compromise patient safety
  Se alle
 • Psykosociale faktorer
  Igangværende projekter
  2021
  Internetværktøj om psykisk arbejdsmiljø
  2021
  Tværorganisatorisk Intervention mod Stress
  2020
  Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning
  2020
  Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie
  2020
  SOK strategier - Bedre og længere arbejdsliv
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Cohort profile. The Danish Work Life Course Cohort study (DaWCo)
  2019
  Effort-reward imbalance at work and risk of type 2 diabetes in a national sample of 50,552 workers in Denmark: A prospective study linking survey and register data [Epub ahead of print]
  2019
  Perceived and content-related emotional demands at work and risk of long-term sickness absence in the Danish workforce: A cohort study of 26 410 Danish employees
  2019
  Big Five personality traits and allostatic load in midlife
  2019
  Prolonged or serious conflicts at work and incident dementia: A 23-year follow-up of the Copenhagen City Heart Study
  Se alle
 • Relationer på arbejdspladsen
  Igangværende projekter
  2021
  Internetværktøj om psykisk arbejdsmiljø
  2021
  Uønsket seksuel opmærksomhed (USO) fra ledere og kollegaer
  2021
  Tværorganisatorisk Intervention mod Stress
  2020
  Udvikling af procesværktøj til NFA's Arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2020
  Integreret Voldsforebyggelse, PHD
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Open or closed? A social interaction perspective on line managers’ reactions to employee voice [Epub ahead of print]
  2019
  Only the wearer knows where the shoes pinches? Deontics and epistemics in discussions of Health and well-being in participatory workplace settings [Epub ahead of print]
  2019
  The terms of “becoming empowered”: How ascriptions and negotiations of employee identities shape the outcomes of workplace voice activities
  Se alle
 • Seniorer
  Igangværende projekter
  2022
  SeniorArbejdsLiv
  2020
  SOK strategier - Bedre og længere arbejdsliv
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2017
  Arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Influence of physical and psychosocial working conditions for the risk of disability pension among healthy female eldercare workers: Prospective cohort [Epub ahead of print]
  2017
  The impact of retirement on age related cognitive decline - a systematic review
  2008
  Oplevelser af psykisk nedslidning blandt seniormedarbejdere i den danske ældrepleje
  Se alle
 • Seksuel chikane
  Igangværende projekter
  2021
  Uønsket seksuel opmærksomhed (USO) fra ledere og kollegaer
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Seksuel chikane i omsorgsarbejdet
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Sexual harassment and assault among university students in Norway: A cross-sectional prevalence study
  2017
  Workplace sexual harassment and depressive symptoms
  2016
  Unwanted sexual attention at work and long-term sickness absence: a follow-up register-based study
  Se alle
 • Social kapital
  Igangværende projekter
  2020
  Udvikling af procesværktøj til NFA's Arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeri-industrien
  2018
  Social kapital i Københavns Kommune
  2018
  Psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Physical workload, long-term sickness absence, and the role of social capital. Multi-level analysis of a large occupation cohort [Epub ahead of print]
  2019
  Can work-unit social capital buffer the association between workplace violence and long-term sickness absence? A prospective cohort study of healthcare employees [Epub ahead of print]
  2019
  Does social capital in the workplace predict job performance, work engagement, and psychological well-being? A prospective analysis
  2019
  The association of vertical and horizontal workplace social capital with employees' job satisfaction, exhaustion and sleep disturbances: a prospective study
  2019
  Effect of a participatory organizational workplace intervention on workplace social capital: Post-hoc results from a cluster randomized controlled trial
  Se alle
 • Stress
  Igangværende projekter
  2021
  Doc-X generation - en national fødselskohorte
  2021
  Internetværktøj om psykisk arbejdsmiljø
  2021
  Tværorganisatorisk Intervention mod Stress
  2020
  Udvikling af procesværktøj til NFA's Arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Med mor på Job
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Persistent and changing job strain and risk of coronary heart disease. A population-based cohort study of 1.6 million employees in Denmark [Epub ahead of print]
  2019
  Effort-reward imbalance at work and risk of type 2 diabetes in a national sample of 50,552 workers in Denmark: A prospective study linking survey and register data [Epub ahead of print]
  2019
  Objective and subjective stress, personality, and allostatic load
  2019
  Perceived stress and dementia: Results from the Copenhagen City Heart Study [Epub ahead of print]
  2019
  Exposure to work stress and use of psychotropic medications: A systematic review and meta-analysis
  Se alle
 • Sygefravaer
  Igangværende projekter
  2021
  Internetværktøj om psykisk arbejdsmiljø
  2020
  Working hours, health, wellbeing and participation (WOW)
  2020
  Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning
  2020
  Udvikling af procesværktøj til NFA's Arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Med mor på Job
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Physical workload, long-term sickness absence, and the role of social capital. Multi-level analysis of a large occupation cohort [Epub ahead of print]
  2019
  Can work-unit social capital buffer the association between workplace violence and long-term sickness absence? A prospective cohort study of healthcare employees [Epub ahead of print]
  2019
  Perceived and content-related emotional demands at work and risk of long-term sickness absence in the Danish workforce: A cohort study of 26 410 Danish employees
  2019
  Night work and sick leave during pregnancy: A national register-based within-worker cohort study
  2019
  Influence of physical and psychosocial working conditions for the risk of disability pension among healthy female eldercare workers: Prospective cohort [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Soevn
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Work-related exposure to violence or threats and risk of mental disorders and symptoms: a systematic review and meta-analysis [Epub ahead of print]
  2019
  Night work and sick leave during pregnancy: A national register-based within-worker cohort study
  2016
  Effect of a participatory organizational-level occupational health intervention on job satisfaction, exhaustion and sleep disturbances
  2016
  Dårlig søvn er en trussel mod helbredet
  2016
  Joint association of sleep problems and psychosocial working conditions with registered long-term sickness absence. A Danish cohort study
  Se alle
 • Trivsel
  Igangværende projekter
  2021
  Internetværktøj om psykisk arbejdsmiljø
  2021
  Uønsket seksuel opmærksomhed (USO) fra ledere og kollegaer
  2021
  Tværorganisatorisk Intervention mod Stress
  2020
  Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie
  2020
  Udvikling af procesværktøj til NFA's Arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  The association of vertical and horizontal workplace social capital with employees' job satisfaction, exhaustion and sleep disturbances: a prospective study
  2018
  Content and quality of workplace guidelines developed to prevent mental health problems: Results from a systematic review
  2017
  Workplace sexual harassment and depressive symptoms
  Se alle
 • Vold og trusler
  Igangværende projekter
  2020
  Vold, trusler og chikane rettet mod underviserne i folkeskolen
  2020
  Integreret voldsforebyggelse. Et randomiseret kontrolleret interventionsstudie til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og kriminalforsorgen
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2020
  Integreret Voldsforebyggelse, PHD
  2019
  Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Work-related exposure to violence or threats and risk of mental disorders and symptoms: a systematic review and meta-analysis [Epub ahead of print]
  2019
  Can work-unit social capital buffer the association between workplace violence and long-term sickness absence? A prospective cohort study of healthcare employees [Epub ahead of print]
  2019
  Exposure to work stress and use of psychotropic medications: A systematic review and meta-analysis
  2019
  Design of a tailored and integrated violence prevention program in psychiatric wards and prisons
  2019
  Workplace bullying and workplace violence as risk factors for cardiovascular disease: A multi-cohort study
  Se alle
 • Vaerktoejer
  Igangværende projekter
  2021
  Internetværktøj om psykisk arbejdsmiljø
  2021
  Tværorganisatorisk Intervention mod Stress
  2020
  Procesevalueringsmodel - SOSU
  2020
  Udvikling af procesværktøj til NFA's Arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2020
  Integreret Voldsforebyggelse, PHD
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  The Danish Psychosocial Work Environment Questionnaire (DPQ): Development, content, reliability and validity
  2014
  Putting context into organizational intervention design: Using tailored questionnaires to measure initiatives for worker well-being
  Se alle