Sikkerhedskultur og arbejdsulykker

Om området

I 2019 blev der anmeldt 42.662 ulykker med sygefravær til Arbejdstilsynet, og arbejdsulykker udgjorde 62 pct. af de samlede udgifter til erstatning fra Arbejdsskadeforsikringen. Arbejdsulykker er et prioriteret område i ’National strategi for arbejdsmiljøforskning’ samt i ’Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen 2021-2030’, hvor et af de overordnede mål er: ’Arbejdsulykker: Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser, færre skal udsættes for arbejdsulykker’. Forskningsprogrammet skal bidrage hertil.

"Visionen med forskningsprogrammet er at frembringe innovativ forskningsviden, der kan omsættes til handlingsrettede tiltag, værktøjer og guidelines i forebyggelsen af arbejdsulykker inden for de prioriterede branchegrupper i ’Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen’."

Nyheder


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00