NFA’s forskning i arbejdsmiljøepidemiologi

NFA vil i dette forskningsprogram undersøge, hvordan personer kan blive i arbejde, selv om deres arbejdsevne er reduceret på grund af én eller flere kroniske sygdomme, og hvordan en arbejdsmiljøindsats kan bidrage til dette.

Forskningsområdet fokuserer på korttids- og langtidssygefravær samt årsager til tilbagetrækning og arbejdsmiljømæssige incitamenter til at blive flere år på arbejdsmarkedet.

Der vil også være et særligt fokus på at skabe ny viden om omfanget af sygefravær og sammenhænge mellem arbejdsmiljø og fravær fra arbejde. NFA vil anvende epidemiologiske metoder med udgangspunkt i spørgeskemadata og registerdata.

Yderligere oplysninger

Forskningschef Peter Linde
Se strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

 • Allergi
  Igangværende projekter
  2020
  Eksponering for mikroorganismer i skraldemænds arbejdsmiljø efter implementering af nye retningslinjer for affaldssortering og dermed følgende reduktion i tømningsfrekvens
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2019
  Prænatal stress og allergi
  2018
  Barndomsstress og allergi
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Prevalence of allergic sensitization to storage mites in Northern Europe [Epub ahead of print]
  2019
  Immunological methods for diagnosis and monitoring of IgE-mediated allergy caused by industrial sensitizing agents (IMExAllergy)
  2019
  Dose-response curves for co-exposure inhalation challenges with ozone and pollen allergen
  2018
  Occupational exposures and 20-year incidence of COPD: The European Community Respiratory Health Survey
  2018
  WHO/ILO work-related burden of disease and injury: Protocol for systematic reviews of occupational exposure to dusts and/or fibres and of the effect of occupational exposure to dusts and/or fibres on pneumoconiosis
  Se alle
 • Arbejdsevne
  Afsluttede projekter
  2010
  Mindre nedslidning på rengøringsområdet - Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen
  Se alle
 • Arbejdsmarkedstilknytning
  Igangværende projekter
  2022
  Fravær, viden og metodeudvikling
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2019
  Etablering af en nordisk database som værktøj til at estimere forebyggelsespotentialet i interventioner på virksomheds- og samfundsniveau
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Labour market attachment after mild traumatic brain injury: Nationwide cohort study with 5-year register follow-up in Denmark
  2019
  Premorbid risk factors influencing labour market attachment after mild traumatic brain injury: A national register study with long-term follow-up
  Se alle
 • Epidemiologi
  Igangværende projekter
  2021
  Tidsbegrænsede ansættelser og mentale helbredsproblemer
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2019
  Review over arbejdsmiljøeksponeringer der potentielt kan give allergisk astma
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  A quantitative general population job exposure matrix for occupational noise exposure [Epub ahead of print]
  2020
  Personal inhalable dust and endotoxin exposure among workers in an integrated textile factory [Epub ahead of print]
  2020
  Effort‐reward imbalance at work and weight changes in a nationwide cohort of workers in Denmark [Epub ahead of print]
  2020
  Non-infectious rhinitis is more strongly associated with early-rather than late-onset of COPD: data from the European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) [Epub ahead of print]
  2019
  Cohort profile. The Danish Work Life Course Cohort study (DaWCo)
  Se alle
 • Fastholdelse
  Afsluttede projekter
  2019
  Etablering af en nordisk database som værktøj til at estimere forebyggelsespotentialet i interventioner på virksomheds- og samfundsniveau
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Determinants of voluntary early retirement for older workers with and without chronic diseases: A Danish prospective study [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Luftvejslidelser
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Personal inhalable dust and endotoxin exposure among workers in an integrated textile factory [Epub ahead of print]
  2019
  Heme oxygenase 1 polymorphism, occupational vapor, gas, dust, and fume exposure and chronic obstructive pulmonary disease in a Danish population-based study
  2019
  Occupational exposures and incidence of chronic bronchitis and related symptoms over two decades: The European Community Respiratory Health Survey
  2019
  Asthma and selective migration from farming environments in a three-generation cohort study
  2019
  Exogenous female sex steroids may reduce lung ageing after menopause: A 20-year follow-up study of a general population sample (ECRHS)
  Se alle
 • Metoder
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Effort‐reward imbalance at work and weight changes in a nationwide cohort of workers in Denmark [Epub ahead of print]
  2019
  RoB-SPEO: A tool for assessing risk of bias in studies estimating the prevalence of exposure to occupational risk factors from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury [Epub ahead of print]
  2019
  Influence of errors in job codes on job exposure matrix-based exposure assessment in the register-based occupational cohort DOC*X [Epub ahead of print]
  2019
  Job type and other socio-demographic factors associated with participation in a national, cross-sectional study of Danish employees
  2019
  State of the psychometric methods: Comments on the ISOQOL SIG psychometric papers
  Se alle
 • Mikrobiologi
  Igangværende projekter
  2024
  Mapping exposures-induced immune effects: connecting the exposome and the immunome
  2022
  Eksponering for mikroorganismer - bioaffald
  2021
  Doc-X generation - en national fødselskohorte
  2020
  Eksponering for mikroorganismer i skraldemænds arbejdsmiljø efter implementering af nye retningslinjer for affaldssortering og dermed følgende reduktion i tømningsfrekvens
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Med mor på Job
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Archaea and bacteria exposure in Danish livestock farmers
  2018
  WHO/ILO work-related burden of disease and injury: Protocol for systematic reviews of occupational exposure to dusts and/or fibres and of the effect of occupational exposure to dusts and/or fibres on pneumoconiosis
  2017
  A systematic review of occupational exposure to coal dust and the risk of interstitial lung diseases
  2015
  The change in nasal inflammatory markers after intranasal challenges with particulate chitin and lipopolysaccharide
  Se alle
 • Overvaagning
  Afsluttede projekter
  2018
  En undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred i luftfarten
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Job-exposure matrices addressing lifestyle to be applied in register-based occupational health studies
  2018
  Occupational exposures and 20-year incidence of COPD: The European Community Respiratory Health Survey
  2018
  Update of an occupational asthma-specific job exposure matrix to assess exposure to 30 specific agents
  2018
  Night work and hypertensive disorders of pregnancy: A national register-based cohort study
  2018
  Maternal hypothyroidism in the perinatal period and childhood asthma in the offspring
  Se alle
 • Partikler
  Igangværende projekter
  2024
  Mapping exposures-induced immune effects: connecting the exposome and the immunome
  Se alle
 • Toksikologi
  Igangværende projekter
  2024
  Mapping exposures-induced immune effects: connecting the exposome and the immunome
  2022
  Eksponering for mikroorganismer - bioaffald
  2021
  Doc-X generation - en national fødselskohorte
  2020
  Eksponering for mikroorganismer i skraldemænds arbejdsmiljø efter implementering af nye retningslinjer for affaldssortering og dermed følgende reduktion i tømningsfrekvens
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Med mor på Job
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Pesticide exposure and diabetes mellitus in a semi-urban Nepali population: A cross-sectional study [Epub ahead of print]
  2020
  A follow-up study of occupational styrene exposure and risk of autoimmune rheumatic diseases
  2019
  Establishing a health-based recommended occupational exposure limit for nitrous oxide using experimental animal data - A systematic review protocol
  2015
  The change in nasal inflammatory markers after intranasal challenges with particulate chitin and lipopolysaccharide
  Se alle
 • Sygefravaer
  Igangværende projekter
  2022
  Fravær, viden og metodeudvikling
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Med mor på Job
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Increased risk of long-term sickness absence, lower rate of return to work and higher risk of disability pension among people with type 1 and type 2 diabetes mellitus: A Danish retrospective cohort study with up to 17 years' follow-up [Epub ahead of print]
  2019
  Perceived stress and sickness absence: A prospective study of 17,795 employees in Denmark
  2019
  Labour market attachment after mild traumatic brain injury: Nationwide cohort study with 5-year register follow-up in Denmark
  2019
  Premorbid risk factors influencing labour market attachment after mild traumatic brain injury: A national register study with long-term follow-up
  2019
  Labor market affiliation after deployment: Danish soldiers fare well, but face increased risk of long-term sickness absence when returning from Afghanistan
  Se alle