Forebyggelse af rygsmerte og forflytningsulykker ved brug af hjælpemidler på danske hospitaler. En prospektiv kohorteundersøgelse blandt plejepersonale

Rapport - 2021

Reference

Forebyggelse af rygsmerte og forflytningsulykker ved brug af hjælpemidler på danske hospitaler. En prospektiv kohorteundersøgelse blandt plejepersonale. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2021.

Hent fil

Relaterede projekter

Potentiale for forebyggelse af forflytningsulykker og rygsmerter ved brug af tekniske hjælpemidler under patientforflytninger på danske hospitaler

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00