Forebyggelse af rygsmerte og forflytningsulykker ved brug af hjælpemidler på danske hospitaler. En prospektiv kohorteundersøgelse blandt plejepersonale

Rapport - 2021

Reference

Forebyggelse af rygsmerte og forflytningsulykker ved brug af hjælpemidler på danske hospitaler. En prospektiv kohorteundersøgelse blandt plejepersonale. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2021.

Hent fil

Relaterede projekter

Potentiale for forebyggelse af forflytningsulykker og rygsmerter ved brug af tekniske hjælpemidler under patientforflytninger på danske hospitaler