Occupational physical activity and risk for cardiovascular disease - The Activity@Work consortium

Konferenceabstrakt til konference - 2018

Reference

Occupational physical activity and risk for cardiovascular disease - The Activity@Work consortium. 2018.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00