Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS).

Rapport - 2012

Resume

Hovedkonklusioner
På baggrund af data fra besvarelser af spørgeskemaer og de udfyldte træningsdagbøger kan vi drage følgende konklusioner:
- Blandt kontoransatte forekom smerter og besvær primært i nakke, ryg og den dominante skulder.
- Muskelspecifik styrketræning medførte omtrent en halvering i intensiteten af besvær i nakke og den dominante skulder.
- Deltagelsen i træningen var på højde med tidligere lignende undersøgelser gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø – deltagerne udførte i gennemsnit 2/3 af de foreskrevne træningspas, og for lidt tid var en overvejende begrundelse for eventuelt manglende deltagelse.
- De mest motiverende faktorer for deltagelse i træning var
o at træningsrummet var indbydende
o muligheden for at træne sammen med kollegerne i en gruppe
o at der var en instruktør tilstede
o at træningsrummet var placeret tæt på deltagerens arbejdsstation.

Reference

Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS).. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2012.

Relaterede projekter

Virksomhedstilpasset intervention med intelligent motion mod smerter i nakke-skulderregionen