Mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø: Bedre sammenhæng mellem forskning og praksis

Bog - 2019

Resume

Denne bog introducerer vidensmobilisering som en strategi til at skabe bedre sammenhæng mellem arbejdsmiljøforskningen og dens anvendelsesmuligheder i praksis. Bogen præsenterer viden om overordnede perspektiver, konkrete aktiviteter og virksomme mekanismer, som har betydning for, når arbejdsmiljøforskningen skal virke i praksis.
Sigtet med bogen er at skabe en fælles forståelse omkring etablering af problemfokus, formidlingsstrategier og rammer for samarbejdet mellem forskere og andre aktører, når arbejdsmiljøforskningen skal bringes i anvendelse på
arbejdspladsen. Bogen bygger på en sammenfatning af international
forskningslitteratur, som beskæftiger sig med problematikken omkring vidensmobilisering med relevans for arbejdsmiljøfeltet. Sideløbende er gennemført en række seminarer, hvor centrale aktører i det danske arbejdsmiljøsystem har drøftet problemfokus, tendenser i litteraturen og udarbejdet anbefalinger til en ny fælles praksis. Bogen henvender sig til forskere, bevillingsgivende og tilsynsførende myndigheder, forskningsformidlere (konsulenter og rådgivere) samt arbejdsmarkedets parter og arbejdsmiljøprofessionelle på landets virksomheder.

Reference

Mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø: Bedre sammenhæng mellem forskning og praksis. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag, 2019.